Václav Tikal

(1906-1965)

žák prof. J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze, člen Skupiny Ra, SVU Mánes, Nové skupiny K. Teigeho; malíř, keramik, designér; zaměřoval se na surrealistickou a veristickou malbu, maloval krajiny, snové příběhy a portréty; zpočátku byl pod vlivem S. Dalího a G. de Chirica; v raných obrazech to byl i H. Rousseau, především jeho naivní věcnost; zásadní zlom v jeho tvorbě znamenalo setkání se surrealismem; imaginativní představy byly v jeho lyryckých fantazijních obrazech, které ale často vyjadřovaly úzkost; zážitky z války zobrazoval v obrazech plných krutosti a zoufalství, které patří k nejsilnějším protiválečným dílům 40. let; vliv divoké přírody a válečné vzpomínky se objevují ve fantaskních krajinách, bažinatých pralesech, jedovatých vadnoucích rostlinách; v krajinách vše roste a bují jakoby pravěkou flórou; další díla byla inspirována moderní technikou, matematickými modely i stereometrickými tělesy; věnoval se také designu keramiky a porcelánu (jídelní soupravy, cena na trienále v Miláně 1965); spolupracoval na ineditních Objektech, které redigoval V. Effenberger; zastoupen ve sbírkách MG v Brně, NG, GHMP a ČMVU v Praze, GMU v Roudnici nad Labem, GMU v Hradci Králové, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Karlových Varech, GVU v Ostravě, ve sbírce Jana a Evy Švankmajerových a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

SEZNAM AUTORŮ

 • Václav Tikal

  (1906-1965)

  Nalezená prehistorie

  Položka č.: 242009

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Plánované ukončení: 21. 01. 2020 18:26

  kvaš, akvarel, papír, 1942, 19 x 23 cm, sign. LD V. Tikal 42, rám, vzadu štítek a popsáno Ludvíkem Kunderou. Významný český autor, který studoval na Akademii výtvarných umění, navázal v době II. světové války prostřednictvím Otty Mizery kontakty s českými surrealisty a postupně se spřátelil se členy…

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

Facebook