Detail díla

Jaroslav Šetelík (1881-1955)

žák E. K. Lišky na UMPRUM, prof. R. Ottenfelda na AVU v Praze, člen UB a Krasoumné jednoty; malíř, kreslíř; maloval Prahu, zejména staropražské pohledy, studie lesů a hor, monumentální obrazy a náměty čerpal také na četných zahraničních cestách; za pobytu v Holandsku (1921-1922) vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst; dalšími náměty byly veduty a motivy Plzně, Brna, Čáslavi, Kutné Hory, Loun; příležitostně se věnoval i nástěnné malbě (v Mnichově Roční doby a Motivy parkové) a ilustraci, kresby publikoval ve Zlaté Praze; byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, 1929; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP a ČMVU v Praze, OGVU v Jičíně, GMU v Hradci Králové, KGVU Zlín a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

Zámecké schody

olej, plátno, 50,5 x 90,5 cm, sign. PD Jaroslav Šetelík, rám, nádherná ukázka z díla uznávaného českého malíře, který studoval u F. Engelmüllera a později také u E. K. Lišky na UMPRUM a prof. Ottenfelda na AVU v Praze. Stal se členem Umělecké besedy a Krasoumné jednoty. Byl uznávaným malířem i v zahraničí, holandská vláda ho dokonce vyzvala, aby zpodobnil krásy tamějších měst. Slavnými se staly především jeho precizně technicky ztvárněné městské veduty a panoramata Prahy. Naše hlavní město dokázal precizně zobrazit ve všech ročních dobách s důrazem na vystižení typické atmosféry. V tvorbě byl ovlivněn mj. dozvuky secese, ale především impresionismem, jak lze vidět na nabízeném díle. Jedná se o velice svěží a působivě kolorovanou malbu známého pražského motivu v brilantně vystihnuté podzimní náladě.

žák E. K. Lišky na UMPRUM, prof. R. Ottenfelda na AVU v Praze, člen UB a Krasoumné jednoty

ID: 16 (V)

Vyvolávací cena: 65.000 CZK (2.500 €)

Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:30

Aktuální cena: 65.000 CZK (2.500 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook