Detail díla

Alfréd Justitz (1879-1934)

Kytice jiřin

olej, plátno, 1928, 87 x 69,5 cm, sign. PD A. Justitz 28, vzadu dvě razítka Čedok, razítko Hotel Praha Mar. Lázně, razítko ROH s ev. č. Alfred Justitz byl jedním z příslušníků zakladatelské generace českého národního umění. Z počátku studoval architekturu na pražské technice u J. Kotěry, poté u profesora Pirnera a Thieleho na AVU. Byl malířem a kreslířem moderních směrů. Významnou roli v Justitzově malbě sehrál kubismus. Obraz z roku 1928, Kytice jiřin, je skvělou ukázkou poválečného umění, které se tematicky přiklánělo k přírodní estetice. Váza s květinami v popředí, není sice umístěna v přesném středu kompozice, přesto však dominuje zobrazenému prostoru. Zajímavě pojaté je řešení zadní části obrazu. Barevné plochy jsou řešené jednoduše, přesto efektně navozují pocit prostoru a umocňují výraznou barevnost květin ve váze. Přiložen posudek PhDr. Rey Michalové, Ph. D. Citováno z posudku: „obraz se řadí k velmi výrazným příkladům tzv. „čisté výtvarnosti“ (V. Kramář), tendence, která se v našem umění výrazně prosazovala od druhé poloviny dvacátých let. Zdůrazňovala výtvarné chápání obrazu, dominanci „malířskosti“ nad předmětností, aniž by se však vzdávali reality, na které byla tato výtvarnost založena.“, pravost potvrdil PhDr. Jaromír Zemina.

Literatura: uvedeno v Tomanově slovníku str. 447

ID: 16

Vyvolávací cena: 188.000 CZK (7.520 €)

Ukončení prvního podání: 25. 04. 2019 15:00

Aktuální cena: 188.000 CZK (7.520 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 220 000 - 250 000 Kč CZK

Zpět

Facebook