Detail díla

František Kupka (1871-1957)

Zvuk zvonů

lept, 1912, 27,5 x 22,5 cm, značeno v tisku PD Kupka a pozůstalostním razítkem PD, rám, neověřený náklad cca 100 exemplářů, tento lept z roku 1912 je dílem jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, Františka Kupky, který je spolu s Robertem Delaunayem a Vasilijem Kandinským považován za zakladatele abstraktního umění, jednoho z klíčových témat dějin umění 20. století. Tento grafický list je ukázkou Kupkova orfického kubismu, pohybujícího se na hranicích abstrakce. Ten byl poprvé představen na výstavě v Paříži v roce 1912

Provenience: Collection Karl Flinker, Paříž

Literatura: Kupka: Museum Het Paleis, Den Haag, Snoeck- Ducaju & Zoon, Gent 1996, str. 152, č. 119

žák prof. A. Studničky, Eisenmengera, zakladatel orfismu, čestný člen SVU Mánes, Umělecké besedy, SČUG Hollar

ID: 8

Vyvolávací cena: 13.000 CZK (520 €)

Ukončení prvního podání: 25. 04. 2019 15:00

Aktuální cena: 13.000 CZK (520 €)

Poslední dražitel: ID686 Historie příhozu

Odhadní cena: 15 000 - 17 000 Kč CZK

Zpět

Facebook