Detail

Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599)

Georg Lauterbeck: POLITIA HISTORICA O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery

kniha, 1606, 31,5 x 21 cm, celý titul: Politia Historica O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugi mnohá vžitečná naučenij, yakby se Králowstwij, Knijžetstwij, Země, Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky, pobožně, sslechetně, chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla : Sebraná z mnohých Starých y nowých, Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij, a Spisůw maudrých lidij o Spráwě Swětské. Ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij, Spráwcůw, Saudcůw, Panůw a Vřednijkouw Zemských y Městských, slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského, z Yazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněyi býti mohlo; před lety XXII. přeložená a wůbec wydaná, pilnostij, pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Nynj pak zase obnowená a wytlačená w Starém Městě Pražském v Dědicůw geho: Léta Páně: M. DC VI., 732 stran + 31 stran Summowní Registrum

Provenance: Antiquarian Dlážděná

Literature: Matěj Novotný: Lauterbeckův Regentenbuch a Veleslavínova Politia historica, in: Theatrum historiae/Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 342 s. 1802-2502. 7, (2010), s. 15-51

ID: 10

Auction price: 30.000 CZK (1.200 €)

FIRST BID TERMINATED: 28. 11. 2019 15:00

Current price: 30.000 CZK (1.200 €)

Last auctioneer: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook

You must login first.