Historie příhozu - Zátočina

Otakar Oppl (1887-1966)

Zpět