Historie příhozu - Za právo na chléb

Karel Štětkař (1918-1999)

Zpět