Historie příhozu - František Tichý a Alén Diviš na Umprum

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět