Historie příhozu - Werich a Trnka na Kampě (na výšku)

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět