Historie příhozu - Josef Sudek a Sonja Bullaty

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět