History of bids - Jiří Trnka s loutkou Thésea II (na výšku)

Václav Chochola (1923-2005)

Back