Aukce vybraných děl (178. aukce)

první podání k sálové aukci, která se uskuteční 19. 11. 2020.
Předaukční výstava se koná v prostorách Aukční síně Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1, otevřeno v pracovní dny 10-12 a 13-18 hodin.

SEZNAM AUTORŮ

 • Georges-Henri Rouault

  (1871-1958)

  Květy zla (XIV Planches Gravées pour les fleurs du mal)

  Položka č.: 1

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (100 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  heliogravura, 1927, 35,4 x 25,8 cm, PN značeno v desce 1927 Rouault, nabízená položka je dílem významného francouzského malíře a grafika, který měl spojitost s českým prostředím díky nakladatelské činnosti Josefa Floriana ze Staré říše. Z této spolupráce v Čechách zůstala řada krásných grafik a kres…

  Aktuální cena: 2.500 CZK (100 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 20 000 CZK

 • Georges-Henri Rouault

  (1871-1958)

  Miserere

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (100 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  heliogravura , 1922, 50 x 34,5 cm, sign. PD na kartonu Rouault, nabízená položka je dílem významného francouzského malíře a grafika, který měl spojitost s českým prostředím díky nakladatelské činnosti Josefa Floriana ze Staré říše. Z této spolupráce v Čechách zůstala řada krásných grafik a kreseb to…

  Aktuální cena: 2.500 CZK (100 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 20 000 CZK

 • Georges-Henri Rouault

  (1871-1958)

  Mon Doux Pays, oú etes-vous?

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (100 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  heliogravura, 1927, 42 x 59,4 cm, LD značeno v desce G. Rouault 1927, nabízená položka je dílem významného francouzského malíře a grafika, který měl spojitost s českým prostředím díky nakladatelské činnosti Josefa Floriana ze Staré říše. Z této spolupráce v Čechách zůstala řada krásných grafik a kre…

  Aktuální cena: 2.500 CZK (100 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 20 000 CZK

 • Emil Filla

  (1882-1953)

  Žena čtoucí knihu u stolku

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (760 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  litografie, 1933, 28 x 21,5 cm, sign. PD Emil Filla, rám, značeno v tisku EF 33, nabízená položka v sobě nese poselství právě těch progresivních myšlenek kubismu, které velmi aktuálně reagovaly na pařížskou scénu. Inspirace ženským tělem a samotnou ženskou entitou se pro Fillu stala stejně důležitým…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • Emil Filla

  (1882-1953)

  Zátiší s kytarou, klarinetem, lahví a podnosem

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 16.000 CZK (640 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  suchá jehla, akvatinta, 1932, 30 x 20 cm, sign. PD Emil Filla 32, č. 3/30, monogr. DU v tisku E. F. 32, při dolním okraji mimo tisk mírně zažloutlý a pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. Thieleho a Bukovace na AVU v Praze, člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců

  Aktuální cena: 16.000 CZK (640 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • Emil Filla

  (1882-1953)

  Zátiší s pohárem, podnosem a ovocem

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  suchá jehla, 1931, 30 x 49,4 cm, sign. PD Emil Filla 31, č. 3/20, monogr. LD v tisku E. F. 31, I. tisk, při dolním okraji mimo tisk skvrny na papíře, při pravém okraji mimo tisk mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. Thieleho a Bukovace na AVU v Praze, člen SVU Mánes a Skupiny výtvar…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • František Gross

  (1909-1985)

  Figura

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  kolorovaný lept, 1944, 10,7 x 8,2 cm, sign. PD F. Gross 44, rám, č. 6/26, velká část Grossovy tvorby vychází z kubismu. Ve čtyřicátých letech vytvářel obrazy groteskně fantaskních postav–strojů v duchu neofigurativní estetiky. Gross byl čelným představitelem Skupiny 42 a spoluzakladatelem skupiny Ra…

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • František Gross

  (1909-1985)

  Hlava

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  kolorovaná suchá jehla, 1944, 7,9 x 6 cm, sign. PD F. Gross 44, rám, č. 8/27, grafika Hlava z roku 1944 reprezentuje tvorbu čelného představitele Skupiny 42 a spoluzakladatele skupiny Radar, Františka Grosse. Dílu nechybí nic z umělcova nezaměnitelného, hravého projevu, postaveného na plošnosti, kte…

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • František Kupka

  (1871-1957)

  Studie k dvoubarevné fuze

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 54.000 CZK (2.160 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  lept, 1913, 16 x 23 cm, LD značeno v desce Kupka, značeno PD razítkem Kupka, rám, nabízené dílo pochází ze stejného roku, kdy Kupka vystavil na Podzimním salonu v Paříži abstraktní díla Amorfa, Dvoubarevná fuga a Amorfa, Teplá chromatika. Série těchto maleb a paralelních studií jsou výsledkem Kup…

  Aktuální cena: 54.000 CZK (2.160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Radek Pilař

  (1931-1993)

  Rumcajs s Cipískem

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  litografie, 1980, 48 x 37 cm, sign. PD Radek Pilař 80, pasparta, autorský tisk, Radek Pilař, čestný občan města Jičín, vystudoval Akademii výtvarných umění pod vedením Vlastimila Rady. Věnoval se grafice, malbě, filmové tvorbě a režii. Okrajově spolupracoval s hudebním divadlem Semafor, Státním nakl…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 25 000 - 40 000 CZK

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Mach a Šebestová (Utržené sluchátko)

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (960 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  litografie, 37,5 x 25 cm, sign. LD Macourek, DU ABorn a PD Doubrava, rám, Aby se Adolf Born po letech výtvarných studií uživil, začal ilustrovat mnohé historky ze života družstevníků. Často humorné příběhy poskytly Bornovi prostor pro vlastní realizaci a přivedly jej k ryze humornému žánru. Umělec d…

  Aktuální cena: 24.000 CZK (960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Vladmír Boudník

  (1924-1968)

  Kompozice

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  strukturální grafika, 1964, 19 x 32,6 cm, sign. DU Vladimír Bpudník 64, rám, Vyučil se nástrojářem a v době druhé světové války byl proto převelen do Německa. Později vystudoval Státní grafickou školu a pracoval jako zaměstnanec ČKD na pozicích v oddělení propagace, následně jako nástrojař a dílensk…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Boudník

  (1924-1968)

  Sixtinská kaple

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  strukturální grafika, 1963, 21 x 30 cm, sign. DU Vladimír Boudník 1963, rám, č. 2/5, autor známého manifestu explosionalismu, v němž vyzývá společnost k aktivnímu přístupu k tvorbě, která může vznikat za pomoci asociací. Na konci 50. let Boudník experimentoval s novými grafickými technikami (zcela n…

  Aktuální cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 75 000 CZK

 • Vladimír Boudník

  (1924-1968)

  Strukturální grafika

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  strukturální grafika, 1960, 19 x 38 cm, sign. DU Vladimír Boudník 1960 - XI., rám, autor známého manifestu explosionalismu, v němž vyzývá společnost k aktivnímu přístupu k tvorbě, která může vznikat za pomoci asociací. Na konci 50. let Boudník experimentoval s novými grafickými technikami (zcela ne…

  Aktuální cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 75 000 CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Matka s dítětem

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 65.000 CZK (2.600 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  olej, plátno, 1957, 44 x 37 cm, sign. LN Jan Bauch 1957, rám, vysoce působivá ukázka z ruky všestranného umělce, který se vyučil řezbářem, poté vystudoval UMPRUM a u M. Švabinského také pražskou AVU. Jako mladý muž prošel zákopy světové války, což mělo na jeho tvorbu pochopitelně velký vliv. Z počát…

  Aktuální cena: 65.000 CZK (2.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 80 000 - 120 000 CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Odysseova cesta

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  olej, plátno, 1973, 50 x 64,5 cm, sign. PD Jan Bauch 1973, rám, vysoce působivá ukázka z ruky všestranného umělce, který se vyučil řezbářem, poté vystudoval UMPRUM a u M. Švabinského také pražskou AVU. Jako mladý muž prošel zákopy světové války, což mělo na jeho tvorbu pochopitelně velký vliv. Z poč…

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jan Bauch (d'après)

  Postavili se malí neodění

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  kombinovaná technika, sklo (vitráž), 98 x 28 cm, sign. PD J. Bauch, rám, Jan Bauch se významně uplatnil i při řešení monumentálních úkolů, jakými byly vitrážové návrhy, které pod jeho rukou povýšily z dekorativního objektu na záležitost ryze malířskou. Nabízená položka zobrazuje námět z Žižkových li…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Smyslná

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 650.000 CZK (26.000 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  olej, plátno, 1934, 41 x 51 cm, sign. vzadu Bauch, rám, malířské dílo Jana Baucha ve svém rukopise nezapře řezbářskou průpravu, kde hmota je upřednostněna před detailem. Bauchova tvorba z 30. let je z větší části založena na smyslovém pojetí barvy, které prohlubuje celkový dynamický ráz malby. Spol…

  Aktuální cena: 650.000 CZK (26.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Ludvík Kuba

  (1863-1956)

  Cikorka

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  akvarel, papír, 1899, 70 x 45 cm, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, při okraji roztržený papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 60 000 CZK

 • Ludvík Kuba

  (1863-1956)

  Skopské Černohorky

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  akvarel, běloba, papír, 1892, 73 x 97 cm, sign. LD LKuba, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 40 000 CZK

 • Rudolf Adámek

  (1882-1953)

  Vodník a nymfy

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  pastel, akvarel, běloba, uhel, papír, 1941, 60 x 45 cm, sign. PD Rud. Adámek 41, Rudolf Adámek byl český malíř, grafik a ilustrátor, vizionář a náboženský myslitel. Narodil se 9. 5. 1882 v Kutné Hoře a zemřel 1. 3. 1953 v Praze. Vystudoval pražskou Akademii u prof. Františka Ženíška. Mezi uměleckými…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 CZK

 • Václav Tikal

  (1906-1965)

  Snící masturbant

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 690.000 CZK (27.600 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  olej, plátno, 1944, 31,5 x 23 cm, sign. PN V. Tikal, rám, Tikal se poprvé seznámil se surrealismem koncem 30. let prostřednictvím reprodukcí surrealistických obrazů v revui Minotaure. Toto seznámení bylo pro Tikala klíčové a ovlivnilo jeho tvorbu po několik dalších desítek let. Zejména pak obrazy Da…

  Aktuální cena: 690.000 CZK (27.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Kompozice

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  monotyp, 1944, 26 x 29 cm, sign. DU istler 44, rám, kvalitní a charakteristická práce jednoho z našich nejvýznamnějších zástupců zejména poválečné abstraktní tvorby. Byl zakládajícím členem skupiny Ra, členem skupiny Mánes, člen hnutí Phases, SČVG Hollar a člen výrazné na mezinárodním poli působící …

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Kompozice

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  monotyp, 1945, 25 x 16 cm, sign. DU Istler 45, Antikvariát Dlážděná, žák německého malíře Waltera Höfnera, člen skupiny Cobra (Belgie a Francie), člen surrealistické Skupiny RA, SČUG Hollar a Společnosti K. Teiga

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 30 000 CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Frotáž

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  frotáž, 1942, 36,5 x 47 cm, sign. PD istler 42, rám, vzadu popsáno Ludvíkem Kunderou, originální a vysoce kvalitní práce z oceňovaného období jednoho z našich nejvýraznějších představitelů zejména poválečné abstrakce. Je považován víceméně za autodidakta, malířství studoval jen po dobu jednoho roku …

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 170 000 - 190 000 CZK

 • Emil Filla

  (1882-1953)

  Reliéf z cyklu Zápasy a boje

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  bronz, pozdější odlitek, 1938, 19 x 19 cm, značeno DU v bronzu Emil Filla 38, Cyklus kresebných, malířských a drobných sochařských děl Emila Filly s názvem Zápasy a boje z let 1938-39 vznikl jako reakce na vzrůstající nebezpečí nacismu. Náměty reliéfů jsou inspirovány řeckou mytologií, souboji Herak…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Otto Gutfreund

  (1889-1927)

  Hlava ženy

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 95.000 CZK (3.800 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  bronz, 1919, v. 25,5 cm, pozdější odlitek-asi 90. léta. Vynikající práce z období syntetického kubismu. Autor byl významný sochař první poloviny 20. století a vůbec první sochař, který se zaobíral kubistickým pojetím sochy (1911 vytvořil první kubistickou sochu na světě). Školení získal na Umělecko-…

  Aktuální cena: 95.000 CZK (3.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Václav Zykmund

  (1914-1984)

  Hold fetišismu

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 2.800.000 CZK (112.000 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  olej, plátno, 1935, 62 x 49,5 cm, sign. LD V. Zykmund, 35, rám, LD autorsky název obrazu, český malíř, grafik, fotograf a výtvarný teoretik studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Cyrila Boudy a prof. Oldřicha Blažíčka. Zykmund působil také jako vysokoškolský pedagog. Byl s…

  Aktuální cena: 2.800.000 CZK (112.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 3 500 000 - 4 000 000 CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Nádrh (Rejsek)

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  koláž, objekt, 26 x 10 cm, adjustováno ve výstavním boxu, básník s neobyčejnou tvůrčí invencí a autor experimentální poezie, přenesl písemné sebevyjádření do zcela unikátní vizuální podoby. Klasický psaný projev dokázal posunout až na jeho samé hranice. Neustále vyhledával nové tvůrčí postupy. Od 60…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Pípa

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Ukončení prvního podání: 19. 11. 2020 15:00

  objekt, dřevo, koláž, 22,5 x 14 cm, adjustováno ve výstavním boxu, básník s neobyčejnou tvůrčí invencí a autor experimentální poezie, přenesl písemné sebevyjádření do zcela unikátní vizuální podoby. Klasický psaný projev dokázal posunout až na jeho samé hranice. Neustále vyhledával nové tvůrčí postu…

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 70 000 CZK

Facebook