Registrace Uživatele

pro internetový prodej nejvyšší nabídce Vltavín s.r.o.

1. VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PRO OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI UŽIVATELE

- tento registrační krok slouží k zanesení Vašich údajů do registru dražitelů Aukční síně Vltavín s.r.o a slouží pro zpětnou kontrolu dražitelovy identifikace. VYPLNĚNÍ TOHOTO FORMULÁŘE JE POVINNÉ..

- Aukční síň Vltavín s.r.o. se v oblasti ochrany osobních údajů řídí platnou legislativou, především Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů vám rádi sdělíme na emailové adrese info@galerie-vltavin.cz Zavazuje se, že identifikační údaje jsou neveřejné a budou použity výhradně pro interní potřeby Aukční síně Vltavín, s.r.o.

Osobní údaje

Přihlašovací údaje

Zobrazit heslo Skrýt heslo
Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, velké a malé písmeno, číslici a nesmí obsahovat mezery

Adresa


Registruji se pro moji účast v internetové aukci zboží nabízeného vyhlašovatelem v jím konaných aukcích, prováděných za podmínek stanovených v Aukčním řádu Aukční síně Vltavín (vyhlašovatel) a současně mojí registrací vyjadřuji bezvýhradný souhlas s Aukčním řádem, s jehož obsahem jsem se před registrací seznámil na www.auctions-art.cz. Souhlasím s podmínkami dle tohoto Aukčního řádu. Zavazuji se, že koupený předmět uhradím nejpozději do 14 dnů.

2. OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI DRAŽITELE A POTVRZENÍ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

- v případě odeslání formuláře Vás budou naši zaměstnanci v nejbližších dnech kontaktovat.

3. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INTERNETOVÉ AUKCE

- na základě ověření totožnosti Vám bude umožněn přístup do internetové aukce.

Informace o GDPR

Dne 25. května 2018 začala platit nová pravidla na ochranu osobních údajů fyzických osob vycházející z Evropské legislativy, konkrétně z obecného nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení o GDPR“).

Nařízení o GDPR mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. „přímý marketing“. Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, v našem případě se jedná o zasílání informací o nadcházejících aukcích.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto Vás chceme informovat, že Vaše osobní údaje pro účel podávání informací o nadcházejících aukcích budeme i nadále zpracovávat na základě oprávněného zájmu.

Ke zpracování OÚ pro účely zasílání informací o nadcházejících aukcích nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracovávání vznesli námitku pro zpracovávání OÚ pro účely podávání informací o nadcházejících aukcích. Námitku lze podat přes naše webové stránky https://www.auctions-art.cz/, kde je možné se seznámit s kompletními zásadami zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Instagram

Facebook