• Hans Holbein

  (1498-1543)

  Martin Luther

  Položka č.: 111

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:38

  mědirytina, 13 x 10 cm, značeno DU Engraved by C. E. Wagstaff from the original Picture by Holbhein in her Majestys Collection at Windsor, při okrajích mimo tisk zahnědlé skvrny, , antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • W. Holl

  Francis Drake

  Položka č.: 112

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:40

  mědirytina, 13,8 x 11,2 cm, značeno DU Engraved by W. Holl from an original Picture in the possesion of Sir T. F. Eliott Drake, mírně zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • C. Cook

  Andrea Palladio

  Položka č.: 113

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:42

  mědirytina, 13,5 x 11 cm, značeno PD C. Cook sculpt.; LD L. Bigleoschi pinxt. , mírně zažloutlý papír, na pravém okraji papír zažloutlý, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Sigmund Ferdinand von Perger

  (1778-1841)

  Gottlieb von Weyrother

  Položka č.: 114

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:44

  ručněkolorovaná mědirytina, 1815, 23,6 x 37,5 cm, sign. PD Nach der Natur gemalt und gestochen zu Wien von S. von Perger 1815, podobizna Gottlieba von Weyrothera, který byl hlavní jezdec Španělské jezdecké školy ve Vídni od roku 1813 a ředitel od roku 1814 do roku 1833., mírně zažloutlý papír, na ok…

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Pacovský

  (1879-1948)

  T. G. Masaryk

  Položka č.: 115

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:46

  dřevoryt, 1930, 13 x 12,1 cm, pod grafikou na papíru vytištěno: Emil Pacpvský: K osmdesátinám presidenta T. G. Masaryka (Dřevoryt 1930), antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  František Škroup 1801 - 1862

  Položka č.: 116

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:48

  lept, mezzotinta, 18,5 x 12,2 cm, sign. PD, papír mírně zažloutlý; mimo tisk je papír na okrajích místy pokrčen, na spodním okraji skvrna od vody, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Švengsbír

  (1921-1983)

  Johan Aldringer

  Položka č.: 118

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:50

  ocelorytina, 5,5 x 5,8 cm, II. stav, oříznuto, antiqari.at Radhošťská, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, UB a skupiny Grafis

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Boek van J. G. Kooy

  Položka č.: 119

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:52

  lept, 9,8 x 7 cm, sign. PD Emil Kotrba, antiqari.at Radhošťská, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neumann

  Babička

  Položka č.: 120

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:54

  tužka, akvarel, papír, 25,7 x 22,5 cm, sign. DU Neumann, studentská práce, papír při krajích zažloutlý, lehce zvlněný, při levém okraji natržený, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michael Florian

  (1911-1984)

  František Kafka

  Položka č.: 122

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:56

  dřevoryt, 25 x 16 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Bohumil Hrabal

  Položka č.: 123

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 10:58

  fotografie, 38,5 x 28 cm, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Max Švabinský

  (1873-1962)

  Karel Hynek Mácha

  Položka č.: 124

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:00

  heliogravura, 1907, 32,5 x 27,5 cm, sign. LD v tisku M. Švabinský, tisk V. Štenc Praha, vydal Mánes pro své členy 1910, zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Max Švabinský

  (1873-1962)

  Jaroslav Hilberton

  Položka č.: 126

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:02

  tisk, 1901, 23 x 19 cm, sign. DU na kameni M. Švabinský, nalepeno na kartonu, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Houslista Josef Joachim

  Položka č.: 128

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:04

  lept, 26,5 x 22,2 cm, sign. PD, na papíře zahnědlé skvrnky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID2**4 Historie příhozu

 • Aleša Vaic

  (1920)

  Franz Liszt

  Položka č.: 129

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:06

  suchá jehla, 45 x 32 cm, sign. PD Aleša Vaic, autorský tisk, při levém okraji mimo tisk otřepený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Aleša Vaic

  (1920)

  Antonín Dvořák

  Položka č.: 130

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:08

  suchá jehla, 36,7 x 23,7 cm, sign. PD Aleša Vaic, autorský tisk, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Aleša Vaic

  (1920)

  Ludwig van Beethoven

  Položka č.: 131

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:10

  suchá jehla, 44 x 32,3 cm, sign. PD Aleša Vaic, autorský tisk, při levém okraji mimo tisk otřepený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladislav Röhling

  (1879-1949)

  Alfons Mucha

  Položka č.: 132

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:12

  lept, 29,5 x 16,2 cm, sign. PD Vlad. Röhling, LD autorské razítko, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Skrbek

  (1888-1954)

  Tatínek (Michal Skrbek)

  Položka č.: 133

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:14

  lept, 1914, 8,3 x 6,2 cm, sign. PD Jaroslav Skrbek 914, antiqari.at Radhošťská, studium na VŠUP v Praze, poté žák M. Pirnera a M. Švabinského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Skrbek

  (1888-1954)

  Učitel Emil Pelunka

  Položka č.: 134

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:16

  suchá jehla, 1913, 26,5 x 20,5 cm, sign. PD Jaroslav Skrbek 913, antiqari.at Radhošťská, studium na VŠUP v Praze, poté žák M. Pirnera a M. Švabinského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Skrbek

  (1888-1954)

  Generální konzul Jan Šeba

  Položka č.: 135

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:18

  suchá jehla, 1922, 28,8 x 18,8 cm, sign. PD Jaroslav Skrbek 922, Du popsáno: generální konzul Jan Šeba v Hamburku v.r. 1922. Pozdější vyslanec v Bukurešti a v Číně. Studie tužkou kreslena za mé návštěvy v Hamburku 1922 na gen. Konzulátě., antiqari.at Radhošťská, studium na VŠUP v Praze, poté žák M. …

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Bárta

  (1864-1919)

  V. J. Novotný

  Položka č.: 136

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:20

  lept, 1903, 16 x 10,8 cm, DU popsáno, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Pirnera a Mařáka na AVU v Praze

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Vik

  (1883-1964)

  Matka (Marie Viková)

  Položka č.: 137

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:22

  dřevoryt, 1919, 19 x 15,2 cm, sign. PD Vik, antiqari.at Radhošťská, studium na odborné tkalcovské škole v Lomnici nad Popelkou, žák prof. R. Ottenfelda na Akademii v Praze, zakládající člen SČUG Hollar, člen Salonu d'Autumne v Paříži, SVU Mánes, řádný člen České akademie věd a umění

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Wellner

  (1875-1926)

  Autoportrét?

  Položka č.: 138

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:24

  suchá jehla, 1921, 16,7 x 12,5 cm, sign. PD Kwellner 921, při spodním okraji pomuchlaný papír, antiqari.at Radhošťská, studium na VŠUP v Praze, poté žák A. Kalvody, člen SVUM

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Naumann

  (1887-1959)

  Sochař Ladislav Kofránek

  Položka č.: 139

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:26

  suchá jehla, 1940, 17,3 x 13 cm, sign. PD Arno Nauman, na dvojlistu s textem: Za laskavou a mně tak milouv vzpomínku k mé šedesátce co nejsrdečněji děkuji. Oddaný Lad Kofránek, vlastnoruční podpis Ladislava Kofránka, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Alex

  (1890-1957)

  Autoportrét

  Položka č.: 140

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:28

  lept, suchá jehla, 16,5 x 12 cm, sign. PD Alex, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Mario Stretti

  (1878-1957)

  Prof. Hlava

  Položka č.: 141

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:30

  litografie, 1942, 27,5 x 19,8 cm, sign. LD Mario Stretti, při okrajích mírně zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Herčík

  (1922-1999)

  Antonín Dvořák

  Položka č.: 142

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:32

  ocelorytina, 10,4 x 7,6 cm, sign. DU JHerčík, vydáno při příležitosti Roku české hudby a šestého Hudebního festivalu v Příbrami květen 1974, při okrajích lehce zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská, žák V. Pukla na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Harmenszoon van Rijn Rembrandt (kopie)

  (1606-1669)

  Autoportrét - Rembrandt

  Položka č.: 143

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:34

  olej, plátno, začátek 20. století, 100 x 73,5 cm, rám, malba místy poškozena

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Kopp

  (1940)

  Portrét MIroslava Horníčka

  Položka č.: 144

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 26. 02. 2020 11:36

  fotografie, 1986, 29,7 x 23,6 cm, sign. PD Kopp, rám, č. 2/5, Narozen 23. 11. 1940 v Plzni.S technickou stránkou fotografie se blíže seznámil při studiu filmové a televizní techniky na pražském ČVUT. Fotografovat začal v roce 1967. V sedmdesátých letech pracoval poprvé dlouhodobě v Itálii, odkud p…

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook