Radomír Leszczyński

(1945)

Studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze u profesora Václava Bubeníčka. Autor bývá zařazován do proudu neokonstruktivismu. Těžištěm jeho tvorby je grafika v různých technikách, aplikace grafiky v designu a v užitém umění. Tvorba konstituuje výtvarné dílo jako vztah barev a tvarových forem, přičemž geometrická morfologie obrazové skladby bývá obohacována interakcí s generátorem náhodných funkcí. Barevnost jeho kompozic má antropoidní charakter a tím vykračuje z technické racionality k emocionálnímu symbolu. Autor je znám jako tvůrce mnoha logotypů, vizuálních stylů velkých známých společností (České aerolinie). Je autorem řady realizací v architektuře vycházející ze symbolické formy. Podstatný je geometrický symbol inspirovaný částečně počítačovým uměním. Umělcovy realizace pro architekturu jsou ke spatření v reprezentačních prostorách firem (vstupní hala ČKD Elektrotechnika, zasedací síň Metrostav, Česká pojišťovna, Hotel Intercontinental Praha, pasáž Jiřího Grossmanna). Veřejnosti je znám z přehlídkových výstav české grafiky (1996, Česká grafika, Praha..1997,98,99 atd. Grafika roku, Praha) a její prezentace v zahraničí (2002, Česká grafika, Paříž).

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook