• Linka Procházková

  (1884-1960)

  Pohled na Kutnou Horu

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 75.000 CZK (3.000 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  enkaustika, olej, plátno, kolem 1930, 75 x 100 cm, sign. LD Linka Procházková, rám,  Linka Procházková, rozená Scheithauerová, studovala průmyslovou školu Ženského výrobního spolku v Praze, poté přešla na jedinou umělecky zaměřenou školu, která byla ženám přístupná (pražská Uměleckoprůmyslová škola)…

  Aktuální cena: 75.000 CZK (3.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Veris (Zamazal)

  (1900-1983)

  Maurské mlýny na Guadalquiviru ve Španělsku

  Položka č.: 92

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, dřevotříska, 1932, 41 x 55 cm, sign. PD Veris, rám, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Preislera, V. Nechleby a K. Krattnera na AVU v Praze, F. Kupky na Akademii Julienne v Paříži

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Hrad Rábí

  Položka č.: 91

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, 1935, 74 x 115 cm, sign. LD B.Ullrych, rám, malíř, krajinář a figuralista. Své náměty čerpal z okolí Březnice a Příbramska. V letech 1917 - 1934 byl členem Umělecké Besedy. Jeho práce jsou součástí stálé expozice v Galerii Ludvíka Kuby v Březnici. Vystavoval např.: 1918 – Praha (Topičů…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Jan Sigmund

  (1897-1959)

  Předjaří na Vysočině (Chalupy se stromem)

  Položka č.: 90

  Vyvolávací cena: 19.500 CZK (780 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, 80 x 100 cm, sign. PD K. J. Sigmund, rám, na slepém rámu razítko MINERVA Odborný závod malířských potřeb Praha 1, malebná ukázka z díla českého krajináře, jež studoval u prof. Schöna v Drážďanech a později u prof. O. Nejedlého v Praze. Oblíbenými náměty se pro Sigmunda staly lesní int…

  Aktuální cena: 19.500 CZK (780 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Procházka

  (1919-1984)

  Zima u mlýna

  Položka č.: 89

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, karton, 27 x 49 cm, sign. PD Jos. Procházka, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Panuška

  (1872-1958)

  Podzim

  Položka č.: 88

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, lepenka, cca po roce 1905, 22,5 x 30,5 cm, sign. PD Panuška, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, žák prof. Pirnera a J. Mařáka, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • V. V. Novák

  (1910-1969)

  Rybník u Stráže

  Položka č.: 87

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, 1967, 54 x 118 cm, sign. PD V. V. Novák 1967, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Minařík

  Kohout

  Položka č.: 86

  Vyvolávací cena: 26.000 CZK (1.040 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, překližka, 23 x 25 cm, monogr. PD M., rám, studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora J. Mařáka. V roce 1907 podnikl cestu do Paříže s kolegy A. Slavíčkem a S. Lolkem. Nejčastějšími motivy Minaříkových obrazů byla mizející a měnící se pražská zákoutí, kde prožil své mládí. Zásad…

  Aktuální cena: 26.000 CZK (1.040 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Líbal

  (1896-1974)

  Krajina

  Položka č.: 85

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, 1940, 74 x 95 cm, sign. LD F. Líbal 1940, rám, žák prof. V. Bukovace a M. Pirnera na AVU v Praze, studium v Drážďanech, Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Kalvoda

  (1875-1934)

  Zima

  Položka č.: 84

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, kolem 1930, 35 x 45 cm, sign. LD Al. Kalvoda, rám, Alois Kalvoda byl absolventem Mařákovy krajinářské školy, ale už jako student se značně odlišoval od ostatních spolužáků. Nepřikláněl se k melancholickému pojetí zasněné krajiny jako jeho spolužáci. Zachycoval krajinu jasnějšími barvam…

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Honsa

  (1876-1937)

  Chalupa

  Položka č.: 83

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, lepenka, 32 x 49 cm, sign. PD J. Honsa, rám, český malíř, grafik a krajinář. Po ukončení měšťanské školy pracoval v rodinném hospodářství. Na jaře r. 1893 byl přijat do krajinářské speciálky prof. Julia Mařáka na pražské Akademii. V r. 1903 podnikl cestu do Paříže a Normandie. V r. 1904 také o…

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Hlavsa

  (1889-1936)

  Zima na vsi

  Položka č.: 82

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, malířská lepenka, 36 x 45 cm, sign. PD Oldřich Hlavsa, rám, malba krajináře, který ve své tvorbě převážně zachycoval okolí Rybné nad Zdobnicí a krajinu pod Orlickými horami, Antikvariát Dlážděná, v letech 1910-1913 žák prof. Halma a Hertericha na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarn…

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Bubeníček

  (1871-1962)

  Krajina

  Položka č.: 81

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, karton, kolem 1920, 17 x 23,5 cm, sign. LD O. Bubeníček, rám, malíř, loutkař, absolvent pražské AVU, člen krajinářské školy prof. J. Mařáka, jehož dílem byl ovlivněn stejně jako tvorbou Antonína Slavíčka či Rudolfa von Ottenfelda. Bubeníčkovým hlavním tématem bylo ztvárnění českého venkova a j…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Bubeníček

  (1871-1962)

  Pastviny u Bukové u Vožice

  Položka č.: 80

  Vyvolávací cena: 13.000 CZK (520 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, karton, 1943, 25 x 32 cm, sign. PD OBubeníček, rám, vzadu popsáno, konzultováno a ověřeno PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Mařáka, A. Slavíčka a R. O. von Ottenfelda na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 13.000 CZK (520 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

 • Alois Kalvoda

  (1875-1934)

  Večerní krajina

  Položka č.: 79

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  uhel, papír, 26, 5 x 36, 5 cm, sign. LD Al. Kalvoda, rám, vzadu ve výřezu Razítko: Z pozůstalosti akad. malíře Aloise Kalvody, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. E. Mařáka na AVU v Praze, člen JUV, SVU Mánes a SVUM

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Březina

  (1892-1906)

  V lese

  Položka č.: 78

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (880 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, 37,5 x 50 cm, sign. V. Březina, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem

  Aktuální cena: 22.000 CZK (880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Blažíček

  (1887-1953)

  Výhled do pole

  Položka č.: 77

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  kombinovaná technika, tuš, papír, 22 x 34 cm, sign. PD O. Blažíček, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, studium na VŠUP v Praze, žák H. Schweigera na AVU tamtéž, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Portrét muže

  Položka č.: 76

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, 24 x 21, 5 cm, rám, přiložena restaurátorská zpráva

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Portrét ženy

  Položka č.: 75

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, plátno, 1. pol. 19 století, 24, 5 x 21 cm, rám, přiložena restaurátorská zpráva

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Muži v salonu

  Položka č.: 74

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, dřevěná deska, 9 x 12 cm, sign. vzadu, rám

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Květiny II

  Položka č.: 73

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, dřevěná deska, 20 x 18, 5 cm, rám, přiložena restaurátorská zpráva

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Květiny

  Položka č.: 72

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, dřevěná deska, 20 x 18 cm, rám, přiložena restaurátorská zpráva

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Zátiší s rybami

  Položka č.: 71

  Vyvolávací cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, kovový plech, 14, 7 x 20 cm, rám, přiložena restaurátorská zpráva

  Aktuální cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Zátiší s raky

  Položka č.: 70

  Vyvolávací cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  olej, kovový plech, 16 x 22 cm, rám, přiložena restaurátorská zpráva

  Aktuální cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kája Saudek

  (1935-2015)

  Katalog filmových plakátů

  Položka č.: 132

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  tisk, 2013, 29 x 21 cm, ilustrátor a filmový výtvarník, autodidakt

  Aktuální cena: 850 CZK (34 €)

  Poslední dražitel: ID5**1 Historie příhozu

 • Kája Saudek

  (1935-2015)

  PF 2002

  Položka č.: 131

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  litografie, 2001, 15 x 10,6 cm, sign. LD Saudek, ilustrátor a filmový výtvarník, autodidakt

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: ID5**1 Historie příhozu

 • Kája Saudek

  (1935-2015)

  PF 200dvě

  Položka č.: 130

  Vyvolávací cena: 270 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  litografie, 2001, 13,9 x 10,3 cm, ilustrátor a filmový výtvarník, autodidakt

  Aktuální cena: 470 CZK (19 €)

  Poslední dražitel: ID5**1 Historie příhozu

 • Paul Casberg

  (1883-1946)

  Sokol a chrt

  Položka č.: 530

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  lept, 20,8 x 26,5 cm, sign. PD Casberg, rám, 1 z 10 orig. leptů z grafického cyklu Hundepack s kynologickou tématikou, vydal Volksverband der Bücherfreunde ve Wegweiser-Verlag GMBH, Berlin 1925, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Kašpar

  (1877-1934)

  Italka

  Položka č.: 534

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  litografie, hedvábný papír, 46 x 30 cm, sign. LD v desce Kašpar, papír při okrajích zohýbán, ohnuté rohy, antiqari.at Radhošťská, žák prof. M. Pirnera na AVU v Praze, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Maxmilián Švabinský

  (1873-1962)

  Orchidea Cypripedium Harrissianum

  Položka č.: 539

  Vyvolávací cena: 1.900 CZK (76 €)

  Plánované ukončení: 27. 02. 2020 15:00

  litografie, 1953, 19,6 x 13,7 cm, sign. PD MŠvabinský, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera, J. Mařáka a E. Karla na Akademii v Praze, člen SVU Mánes, jeho předseda, člen a předseda spolku umělců České akademie věd a umění, zakládající člen SČUG Hollar, člen Société Nationale des Beaux Arts v …

  Aktuální cena: 1.900 CZK (76 €)

  Poslední dražitel: ID5**8 Historie příhozu

Facebook