Naděžda Synecká

(1926)

žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení; malířka, grafička, ilustrátorka; 1950 - 1952 byla asistentkou na AVU v Praze; věnovala se volné a příležitostně užité grafice, plastice (zejména reliéfy), malbě, tvorbě exlibris a knižní ilustraci (R. Agišev: Chlapec a tygr); pracuje hlubotiskovými technikami (barevný lept, suchá jehla), do barevně světelného prostoru člověka a zvířete zanáší záhadné fragmenty, znaky a symboly z přírody, antických mýtů, dávných filozofií a kultur; její díla tak získávají spirituální rozměr nesený barvou a vnitřním světlem; v posledních letech se z tvorby figurální prvky vytrácejí, vyjadřovací funkce je přenesena na jednodušší geometrické prvky (přímky, křivky, kruhy) a jejich vzájemné tvarové i barevné překrývání a prorůstání; účastnila se mezinárodních grafických bienále (Krakov, Lublaň, Frechen, Frederickstadt, Christchurch); zastoupena ve sbírkách NG a GHMP v Praze, SNG v Bratislavě, GVU v Hodoníně, MG v Brně, Městské galerie v Hamburku, Muzea v Oxfordu a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ


 • Naděžda Synecká

  (1926)

  Chrám sv. Mikuláše

  Položka č.: 234899

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 30. 05. 2019 21:22

  lept, 23 x 14,5 cm, sign. SD Nada Synecká, pasparta, sklo, rám, autorský tisk, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Naděžda Synecká

  (1926)

  Zastavení v krajině

  Položka č.: 234427

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 09. 07. 2019 19:24

  lept, suchá jehla, 40,7 x 33 cm, sign. PD N. Synecká, pasparta, 2/40, na zadní straně štítek s popisem a razítko ČFVU, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook