Naděžda Synecká

(1926)

žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení; malířka, grafička, ilustrátorka; 1950 - 1952 byla asistentkou na AVU v Praze; věnovala se volné a příležitostně užité grafice, plastice (zejména reliéfy), malbě, tvorbě exlibris a knižní ilustraci (R. Agišev: Chlapec a tygr); pracuje hlubotiskovými technikami (barevný lept, suchá jehla), do barevně světelného prostoru člověka a zvířete zanáší záhadné fragmenty, znaky a symboly z přírody, antických mýtů, dávných filozofií a kultur; její díla tak získávají spirituální rozměr nesený barvou a vnitřním světlem; v posledních letech se z tvorby figurální prvky vytrácejí, vyjadřovací funkce je přenesena na jednodušší geometrické prvky (přímky, křivky, kruhy) a jejich vzájemné tvarové i barevné překrývání a prorůstání; účastnila se mezinárodních grafických bienále (Krakov, Lublaň, Frechen, Frederickstadt, Christchurch); zastoupena ve sbírkách NG a GHMP v Praze, SNG v Bratislavě, GVU v Hodoníně, MG v Brně, Městské galerie v Hamburku, Muzea v Oxfordu a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ


 • Naděžda Synecká

  (1926)

  Odlesk v mlze

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 650 CZK (26 €)

  Plánované ukončení: 03. 04. 2019 14:00

  kombinovaná technika, papír, 15,5 x 11 cm, sign. DU N. Synecká, č. 3/5, žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení

  Aktuální cena: 650 CZK (26 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Naděžda Synecká

  (1926)

  Záře mlhy

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 750 CZK (30 €)

  Plánované ukončení: 03. 04. 2019 14:02

  kombinovaná technika, papír, 15 x 13 cm, sign. DU N. Synecká, č. 9/20, žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení

  Aktuální cena: 750 CZK (30 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Naděžda Synecká

  (1926)

  Krystal

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 650 CZK (26 €)

  Plánované ukončení: 03. 04. 2019 14:04

  kombinovaná technika, papír, 15 x 13,5 cm, sign. DU N. Synecká, č. 10/20, žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení

  Aktuální cena: 650 CZK (26 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Naděžda Synecká

  (1926)

  Krystaly

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 03. 04. 2019 14:08

  litografie, pastel, papír, 23 x 15,5 cm, sign. DU N. Synecká, č. 5/5, žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Naděžda Synecká

  (1926)

  Uvnitř

  Položka č.: 221119

  Vyvolávací cena: 650 CZK (26 €)

  Plánované ukončení: 03. 04. 2019 17:40

  kombinovaná technika, papír, 17 x 11 cm, sign. DU N. Synecká, č. 3/20, žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis a prof. V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Nového sdružení

  Aktuální cena: 650 CZK (26 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook