Petr Šmaha

(1945)

studium ŠUŘ v Brně, žák prof. Jiroudka na AVU v Praze, člen SVU Mánes, v 90. letech člen sdružení Kontrast, Lipany a Nové sdružení; malíř, grafik; věnuje se malbě, kresbě a grafice, ilustruje povídky; orientuje se spíše na expresivní výtvarný projev v duchu nové figurace, zpracovává civilistní náměty a téma člověka - jedince ve společnosti; od původní palety s dominující hnědí, modří a bělobou přechází postupně také ke škále černé, zelené, žluté a červené ke zdůraznění patosu a sugestivní naléhavosti obsahu, zachovává si však niternost a filosofický obsah; v pozdějších pracích se v obrazech setkáváme spíše s náznaky, torzy, ne s uzavřenými tvary; objevují se kritické metafory niterné reflexe; věci a lidé jsou pouze možností v ději obrazu; sociální ladění a myšlenkový podtext tvorby částečně ovlivňují prožitky z mládí, které prožíval v Ostravě; zastoupen ve sbírkách NG a Středočeské galerie v Praze, GVU v Ostravě, MG v Brně, GVU v Litoměřicích, Národního památníku Terezín, Národní galerie v Sofii a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook