Evžen Trunečka - Prostějovský

(1907-1971)

Rodem i povahou Hanák, spatřil světlo světa dne 3. února 1907 v hanácké metropoli Prostějově. Rodné město formovalo i jeho malířské nadání. Již v reálce si jej povšiml malíř - krajinář prof. Antonín Kameník, výborný pedagog a přítel Jiřího Wolkera. Mladý Trunečka se tehdy dostal na prvé malířské výpravy kolem Prostějova i krajinou Drahanské vysočiny. Získal základní poučení v kresbě a barevné kompozici a také cennou příležitost k sblížení s přírodou. Po maturitě se vydal do Prahy, aby pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění. Trunečkova cesta za uměním však nebyla příliš schůdná. Po hmotné stránce byl odkázán sám na sebe a život v Praze nebyl pro začínajícího malíře snadnou záležitostí. Spřátelil se tehdy zejména s malířem Josefem Krejsou. Spolu se vydávali na malířské toulky. Nahlédli i do bizarních tvarů Českého středohoří a prošli Šumavou, kde Trunečka na vlastní oči poznal melancholickou krásu těchto hor, které tolik ovlivnily jeho pozdější tvorbu. Po dvou letech se vrátil do hanácké roviny. V Olomouci navštěvoval kursy u známého malíře, grafika a pedagoga prof. Karla Wellnera. Pro zkušenosti si chodíval i do ateliéru akvarelisty Františka Hoplíčka. V třicátých letech se přestěhoval na Horažďovicko, kde životně zakotvil uprostřed typicky české přírody. Po osvobození opustil Evžen Trunečka jihočeskou Plánici a na podzim roku 1945 přišel do Teplic. Objevil České středohoří, nevynechal ani Krušné hory a v jeho díle se objevily i propastné hloubky povrchových dolů. V Teplicích měl nejraději historická zákoutí, mnohé z jeho obrazů mají dnes i vzácnou dokumentární hodnotu. Vztah k tomuto kraji nacházel i prostřednictvím aktivní kulturně-politické práce. V roce 1946 zorganizoval svoji první teplickou výstavu, téhož roku vystavoval poprvé v Ústí nad Labem se severočeskými výtvarníky. Každoročně se však vracíval do jihočeské krajiny i na Šumavu. Měl rád prosté lidi, které při svých toulkách potkával, i nepřeberné bohatství lidových moudrostí. V posledních letech objevoval i vzdálené krajiny Jugoslávie a Sovětského svazu. Evžen Trunečka Prostějovský zemřel v Teplicích dne 17. října 1971. Za malíře však hovoří výtvarné dílo. Slovy svého tvůrce i nadále promlouvají také obrazy teplického malíře Evžena Trunečky Prostějovského.

SEZNAM AUTORŮ

 • Evžen Trunečka - Prostějovský

  (1907-1971)

  Labská stráň

  Položka č.: 177632

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2019 14:11

  barevné tuše, papír, 1968, 24,5 x 39 cm, rám, vzadu podpis a razítko autora, na rámu drobné oděrky, Antikvariát Ostrovní, soukromě studoval u A. Kameníka v Prostějově, F. Hoplíčka, K. Wellnera v Olomouci a malíře J. Krejsy v Husinci

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook