Miloš Kurovský

(1924-2017)

V mládí byl silně ovlivněn filozofií, což se projevilo v námětech jeho umělecké tvorby. Po válce se přestěhoval do Prahy, kde se zabýval módním návrhářstvím, fotografií a výtvarnou tvorbou. V šedesátých letech založil v Dubrovníku „Mezinárodní sdružení výtvarníků a literátů“, registrované pod UNESCO, jehož byl předsedou. Ve druhé polovině 60. let pravidelně vystavoval jako jeden z prvních „pod širým nebem“ ve Františkánské zahradě, v proluce u Národního divadla a na Karlově mostě v Praze. Začátkem 70. let objevil novou, unikátní techniku – kombinaci pastelu, veluru a speciálního pojidla, která mu umožnila dosáhnout v obrazech hlubokého matu, který nepůsobí rušivě ani při silném osvětlení. V polovině 70. let otevřel v Panské ulici v Praze galerii, účastnil se řady neoficiálních i oficiálních výstav doma i v zahraničí, ve Stockholmu či Západním Berlíně. V roce 1978 se přestěhoval na Nový Svět na Hradčanech a veřejnost se mohla s jeho dílem seznámit v „galerii za oknem“. Jeho tvorba nese prvky science fiction, symbolismu, religiozity a irrealismu.

SEZNAM AUTORŮ

Facebook