Karel Vilém Medau

(1791-1866)

Nakladatel, tiskař, litograf též: Medau, Karl Wilhelm, 1791-1866, Medau, Carl Wilhelm, 1791-1866 Karl Wilhelm Medau se narodil roku 1791 ve Štětíne na březích Baltického moře v rodině krejčího Daniela Medaua, pocházejícího z Braniborska. V rodném městě se vyučil tiskařem, ale záhy - již roku 1813 - přišel do Litoměřic. Získal tu místo faktora v tiskárně Františka Karla Laubeho, která bývala v domě čp. 36 v Michalské ulici. Po jeho smrti se 15. 11. 1816 oženil s vdovou po něm Elisabethou a stal se tak spolumajitelem celého podniku, který postupně rozšířil. V Litoměřicích tak vznikl nakladatelský podnik, který měl litografickou tiskárnu i knižní a umělecký obchod, jehož zřízení mu povolilo zemské gubernium 22. 4. 1820. Karl Wilhelm Medau, nejslavnější litoměřický tiskař a vydavatel, zemřel 16. února 1866. Přesné datum jeho smrti zapsal evangelický farář z Habřiny u Úštěka, který jej o dva dny později v Litoměřicích pohřbil. * Havelberg v Braniborsku - Doskočil: Kreslíři a litografové... (dok. 118165), záhy se rodina přestěhovala do Starého Štětína v Pomořanech vlastnil tiskárnu, nakladatelství, knižní obchod, půjčovnu knih a umělecký obchod v Litoměřicích

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook