Historie příhozu - Platnýřská ulice jižní

Zdeňka Braunnerová (1858-1934)

Zpět