Historie příhozu - Anděl smrti

Jaroslav Klápště (1923-1999)

Zpět