Historie příhozu - Nádvoří Františkova Musea v Brně

Karel Tondl (1893-1980)

Zpět