Historie příhozu - Studie postav (konvolut 4 kreseb)

Bohumil Ullrych (1893-1948)

Zpět