Historie příhozu - Letící pták

Jaroslav Klápště (1923-1999)

Zpět