Historie příhozu - Kněžna Jitka, manželka Břetislava I.

Vladimír Pechar (1931)

Zpět