Historie příhozu - Zimní zámecké schody

Jana Reinerová (1946)

Zpět