Historie příhozu - Socha sv. Jiří

Otakar Vaňáč (1878-1955)

Zpět