Historie příhozu - Dívka na rozkvetlé louce

Otakar Vaňáč (1878-1955)

Zpět