Václav Rožánek (1913 - 1994)

Zpět

Václav Rožánek se narodil roku 1913 v Písku. Vystudoval reálné gymnázium a poté se vyučil strojním zámečníkem. Této profesi zůstal věrný po celý svůj život. Stejně tak i městu Písku. Maloval a kreslil již od dob svých středoškolských studií. Jeho profesorem v té době byl Josef Velenovský. Během války kreslil městské motivy, lidi v kavárnách a na nádražích. Maloval také zátiší ovlivněná českým kubismem, krajinu kolem Písku a výjevy ze strojíren, kde pracoval. V padesátých letech se stal jeho učitelem a přítelem malíř a pedagog Oldřich Smutný, který mu zařídil důležitý studijní pobyt v Paříži. Během svého života mohl Václav Rožánek vystavovat díky politické situaci jen sporadicky. Nenechal se tím však nikdy odradit. Malba mu byla základní životní potřebou. Během svého života vytvořil rozsáhlé dílo co do množství, technik a námětů. Je autorem mnoha kreseb, akvarelů, temper, pastelů, monoty .... Více informací zde ....

Výběr děl v kategorii: MALBA

Facebook