Michal Singer (1959)

Zpět

Narodil se v Praze, vystudoval filosofii a politickou ekonomii na FF UK, poté pracoval v kotelně, po roce 1989 působil jako grafik a výtvarný redaktor v týdeníku Respekt. Od roku 1993 je na volné noze. Maluje, kreslí, věnuje se koláži i nástěnné mozaice. Píše poezii, prózu, aforismy i esejistické texty. Vydal knížku kreseb Co jsem viděl, co jsem snil, co jsem slyšel, kde jsem byl! (1997) a sbírku básní Shell – námořnická trilogie (2001). Uspořádal na třicet samostatných výstav v Čechách, na Slovensku, V Lotyšsku, Litvě, Slovinsku, ve Francii i Německu; účastnil se řady výstav skupinových.

Výběr děl v kategorii: MALBA

Facebook