Dobroslav Foll (1922 - 1981)

Zpět

Malíř, grafik, karikaturista a ilustrátor se narodil 15.července ve Svítkově u Pardubic. Studia započal na Uměleckoprůmyslové škole u profesora Richarda Landera. Poté absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako žák profesora Josefa Nováka. Pracoval jako výtvarný redaktor v nakladatelstvích, věnoval se ilustraci knih, kreslenému humoru a grafickému designu. Byl zakládajícím členem skupiny Radar, kde působil mezi léty 1960 – 1970. Jádro skupiny tvořil Foll, Zdeněk Mlčoch, František Skála st. a Teodor Rotrekl. Brzy se k nim připojila trojice zakladatelů Skupiny 42 – František Gross, František Hudeček a Ladislav Zívr. Do konce 60. letech, kdy byla činnost skupiny zakázána, shromáždili společně kolem sebe více než 25 členů. Dobroslav Foll vytvořil řadu filmových plakátů např. k filmům – Za trnkovým keřem, Půl domu bez ženicha, Pyšná princezna, Dny všední a sváteční, 2001: Vesmírná Odyssea, Já to .... Více informací zde ....

Výběr děl v kategorii: PLASTIKA, OBJEKT

Facebook