IVAN OUHEL: práce na papíře z let 1969-2015

Galerie Vltavín 16. 9. 2015 - 30. 10. 2015

Výstava Ivana Ouhela v Galerii Vltavín představuje průřez kresebným a grafickým dílem autora od roku 1969 až do současnosti. Ouhel byl v roce 1968 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze pro nesporný talent, který projevil u přijímacích zkoušek ve svých figurativních kresbách. Z prací představených na aktuální výstavě je však zřejmé, že již o rok později se tento student ateliéru figurální malby prof. Karla Součka zaobíral ve své volné tvorbě hledáním tvaru v krajině, podobně jako jeho předchůdci a inspirativní vzory Josef Šíma a Jiří John. Většina vystavených grafických prací, které autor vytvořil v technice leptu, vznikla již v průběhu studií a dokládají hluboké zaujetí přírodou i rychlé autorovo umělecké zrání. K zobrazení postav se Ouhel na čas vrátil až ve druhé polovině sedmdesátých let, jak ve vystaveném souboru dokládají čtyři výrazově silné figurativní kresby. Ouhel bývá .... Více informací zde ....

Facebook