LADISLAV KAROUŠEK: VÝBĚR Z OBRAZŮ

Galerie Vltavín 8. 12. 2015 - 17. 1. 2016

Výstava je výběrem z tvorby významného malíře, příslušníka generace padesátých a šedesátých let minulého století, který svůj spontánní malířský talent využil k obohacení české lyrické abstraktní krajinomalby. Jeho obrazy a kresby se dnes stávají znovu aktuální jako příklad malby hledající identitu člověka jako součásti přírodního a vesmírného dění.

Facebook