Vánoční aukce (180. aukce)

první podaní k sálové aukci, která se uskuteční 10. 12. 2020 od 18 hodin. Dražená díla je možné si prohlédnout od 2. 12. 2020 po předchozí domluvě na tel. číslo 224 939 349 nebo emailu info@galerie-vltavin.cz

SEZNAM AUTORŮ

 • Hugo Boettinger

  (1880-1934)

  Z Jupiterovy hlavy se rodí PhDr. Minerva

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 1.800 CZK (72 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  kombinovaná technika (tuš, tužka a akvarel), papír, 1926, 40,5 x 29,5 cm, sign. PD Dr. Desiderius 1926, rám, kresba Hugo Boettingera, který pro svou kreslířskou a karikaturistickou tvorbu používal pseudonym dr. Desiderius, z cyklu Revue Antika, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, žák E. L…

  Aktuální cena: 1.800 CZK (72 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • August Brömse

  (1873-1925)

  Mnich

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  akvarel, papír, 22 x 15 cm, rám, vzadu štítek: Aus dem Nachlasse Aug. Brömse, katalog Nr. 1520, na rámu oděrky, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Preisler

  (1872-1918)

  Hlava ženy

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  uhel, papír, 54 x 40 cm, při okraji drobná dírka na papíře, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Ženíška na VŠUP v Praze, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Konůpek

  (1883-1950)

  Milotická krajina

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 2.800 CZK (112 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  tuš, akvarel, papír, 1932, 28 x 41,5 cm, sign. LD KPK 32, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Kouly a Schultze na ČVUT v Praze, poté V. Bukovace, M. Pirnera a A. de Pian na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes, spoluzakladatel spolků Sursum a Artěl

  Aktuální cena: 2.800 CZK (112 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Radimský

  (1867-1946)

  Zimní Praha

  Položka č.: 31

  Vyvolávací cena: 5.500 CZK (220 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  lept, akvatinta, 38 x 52,5 cm, sign. PD V. Radimský, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 5.500 CZK (220 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Jakub

  (1875-1940)

  Na louce u lesa

  Položka č.: 32

  Vyvolávací cena: 59.000 CZK (2.360 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, plátno, 1928, 109 x 149 cm, sign. PD F. Jakub 28, rám, autor nabízené položky byl žákem na pražské akademii u profesorů Piknera a Hynaise. Známá jsou jeho díla s náměty pražských přístavů a nábřeží. V pozdějším období se věnoval figurální tematice, kde se projevila pestrá paleta barev a jistý…

  Aktuální cena: 59.000 CZK (2.360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Paul Robert

  (1851-1923)

  Plavení koní

  Položka č.: 33

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, plátno, 57 x 91 cm, sign. PD Paul Robert, rám, rám poškozen, protržené plátno v pravém horním rohu

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Bubeníček

  (1871-1962)

  Pohled do krajiny

  Položka č.: 34

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (880 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, plátno, 1913, 58 x 65 cm, sign. LD O. Bubeníček 13, rám, vzadu věnování Ota Bubeníček - Pohled do krajiny - Věnuje Jaroslavu Hrubému roku 1913, malíř, loutkař, absolvent pražské AVU, člen krajinářské školy prof. J. Mařáka, jehož dílem byl ovlivněn stejně jako tvorbou Antonína Slavíčka či Rudol…

  Aktuální cena: 22.000 CZK (880 €)

  Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

 • Alois Kalvoda

  (1875-1934)

  Zima

  Položka č.: 35

  Vyvolávací cena: 16.000 CZK (640 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, karton, 34 x 37 cm, sign. PD Al. Kalvoda, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem, odborně čištěno, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. E. Mařáka na AVU v Praze, člen JUV, SVU Mánes a SVUM

  Aktuální cena: 16.000 CZK (640 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Kalvoda

  (1875-1934)

  Zimní krajina

  Položka č.: 36

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, plátno, cca 1930, 35 x 45 cm, sign. LD Al. Kalvoda, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, Alois Kalvoda byl absolventem Mařákovy krajinářské školy, ale už jako student se značně odlišoval od  ostatních spolužáků. Nepřikláněl se k melancholickému pojetí zasněné krajiny jako jeho…

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Písecký

  (1878-1954)

  Stodola mezi břízami

  Položka č.: 37

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, karton, 1915, 52,3 x 66,7 cm, sign. PD J. Pisecký 1915, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, studoval na Quastově soukromé škole v Písku

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Radimský

  (1867-1946)

  Krajina

  Položka č.: 38

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, karton, 27,5 x 31,5 cm, sign. PD Radimský, rám, přiložen posudek PhDr. Michaela Zachaře

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cína František Jelínek

  (1882-1961)

  Zimní krajina s vesnicí

  Položka č.: 39

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, plátno, 50 x 66 cm, sign. PD Cína Jelínek, rám, na rámu poškození, žák prof. R. Ottenfelda a V. Hynaise, člen JUV

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Soukup

  (1890-1970)

  Palouk (Kokořínsko)

  Položka č.: 40

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (140 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, karton, 23,5 x 33,2 cm, sign. LD Jos. Soukup, rám, antiqari.at Radhošťská, žák prof. E. Dítěte, K. Maška a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, člen SVU Myslbek

  Aktuální cena: 3.500 CZK (140 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Procházka

  (1866-1949)

  Pohled od Sovových mlýnů

  Položka č.: 41

  Vyvolávací cena: 10.800 CZK (432 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, karton, 39,5 x 32,5 cm, sign. PD Jaroslav Procházka, rám, na rámu drobná poškození

  Aktuální cena: 10.800 CZK (432 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohdan Obrovský

  (1925-2002)

  Zmizelé náměstí

  Položka č.: 42

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, plátno, 1981, 82,5 x 96 cm, sign. PD B. Obrovský 81, rám, žák prof. V. Nechleby na AVU v Praze

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Koutský

  (1907-1980)

  Kosatce

  Položka č.: 43

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, plátno, 1963, 63 x 53 cm, sign. LD V. Koutský 63, rám, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ludvík Kuba

  (1863-1956)

  Jablka na talíři

  Položka č.: 44

  Vyvolávací cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, karton, 1935, 23 x 37 (25 x 41) cm, sign. PD L Kuba 1935, zlacený rám, Český folklorista, spisovatel a malíř Ludvík Kuba nejprve studoval varhanickou školu a později učitelský ústav v Kutné Hoře, kde začal se svými prvními skicami a malbami zákoutí starého města. U Karla Liebschera si doplnil …

  Aktuální cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Ronek

  (1892-1962)

  Lokomotiva

  Položka č.: 45

  Vyvolávací cena: 17.000 CZK (680 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, karton, 50 x 65 cm, sign. PD Ronek, rám, Jaroslav Ronek (22. května, 1892 Praha-Vršovice – 1962) byl český malíř lokomotiv, nádraží, průmyslových objektů, ilustroval časopis Moře a plavba. Studoval soukromě u profesora Reisnera a prof. Jana Preislera v Praze. Nejčastějším námětem jeho obrazů b…

  Aktuální cena: 17.000 CZK (680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Říha

  (1910-1985)

  Nábřeží se schody

  Položka č.: 46

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, sololit, 40 x 116 cm, sign. PD František Říha, rám, Říha vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, byl žákem prof.  Boudy, Lidického a  Salcmana. Výrazně se prosadil také jako ilustrátor dětských knih. Člen výtvarné skupiny Radar, která oficiálně vznikla v  roce 1960 a  mezi jejíž členy patří j…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Hoffmeister

  (1902-1973)

  Tání

  Položka č.: 47

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  koláž, papír, 1966, 31,5 x 23,5 cm, vzadu přípis Milé přítelkyni k Vánocům, co byly, Adolf Hoffmeister, muž mnoha talentů a jedna z nejvýraznějších osobností české meziválečné avantgardy, sice vystudoval práva, ovšem dnes je znám spíše jako spisovatel, publicista, dramatik, ilustrátor, malíř, kreslí…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Hoffmeister

  (1902-1973)

  Oživení paláce I.

  Položka č.: 48

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  koláž, papír, 1948, 15 x 21 cm, Adolf Hoffmeister, muž mnoha talentů a jedna z nejvýraznějších osobností české meziválečné avantgardy, sice vystudoval práva, ovšem dnes je znám spíše jako spisovatel, publicista, dramatik, ilustrátor, malíř, kreslíř, scénograf, karikaturista, překladatel, diplomat, v…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Hoffmeister

  (1902-1973)

  Bez názvu

  Položka č.: 49

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  koláž, papír, 42 x 30 cm, Adolf Hoffmeister, muž mnoha talentů a jedna z nejvýraznějších osobností české meziválečné avantgardy, sice vystudoval práva, ovšem dnes je znám spíše jako spisovatel, publicista, dramatik, ilustrátor, malíř, kreslíř, scénograf, karikaturista, překladatel, diplomat, vysokoš…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Hoffmeister

  (1902-1973)

  Přenosná žena je ukládána na lůžko (Večerní toaleta)

  Položka č.: 50

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  koláž, papír, 1949, 35 x 25 cm, Adolf Hoffmeister, muž mnoha talentů a jedna z nejvýraznějších osobností české meziválečné avantgardy, sice vystudoval práva, ovšem dnes je znám spíše jako spisovatel, publicista, dramatik, ilustrátor, malíř, kreslíř, scénograf, karikaturista, překladatel, diplomat, v…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hudeček

  (1909-1990)

  Sádrový portrét mé hlavy

  Položka č.: 51

  Vyvolávací cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  olej, lepenka, 1940, 21 x 39,5 cm, sign. LD F. Hudeček 40, rám, vzadu popsáno autorem - Sádrový portrét mé hlavy (od Jaroslava Smrže - v majetku Jihočeské galerie na Hluboké na mosazné míse, vytvořené podle mého návrhu sochařem Jaroslavem Dittrichem. Ach,ty moje gypsová hlavo! Raritní ukázka tvorb…

  Aktuální cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hudeček

  (1909-1990)

  Hlava ženy

  Položka č.: 52

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  tuš, papír, 1945, 19 x 14,5 cm, monogr. LD FH 25.I. 45, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, člen SČUG Hollar, Radar a Index

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hudeček

  (1909-1990)

  Hlava muže

  Položka č.: 53

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  tuš, papír, 1947, 16 x 10 cm, sign. PD Hudeček 47, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, člen SČUG Hollar, Radar a Index

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Zívr

  (1909-1980)

  Portrét ženy

  Položka č.: 54

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  tužka, papír, 1966, 20,4 x 14,5 cm, sign. PN Ladislav Zívr, Ladislav Zívr zcela bezpochyby patří k nejdůležitějším představitelům českého moderního umění. Jako sochař se snažil využít všech podnětů, se kterými přišla evropská avantgarda – od kubismu přes surrealismus, civilismus až po imaginativní a…

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Smetana

  (1918-1998)

  Hlava

  Položka č.: 55

  Vyvolávací cena: 3.600 CZK (144 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  tuš, akvarel, běloba, papír, 1985, 55 x 40 cm, sign. PD Smetana, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze, prof. J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM tamtéž, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a Skupiny 58

  Aktuální cena: 3.600 CZK (144 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumír Matal

  (1922-1988)

  Panna Marie

  Položka č.: 56

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (100 €)

  Ukončení prvního podání: 10. 12. 2020 15:00

  kombinovaná technika, tužka, pastelka, papír, 21,5 x 14,5 cm, sign. PD Matal, mírně pokrčený papír, levý horní roh utržený, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SVU Aleš v Brně a Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a dalších

  Aktuální cena: 2.500 CZK (100 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook