Múzy dětem - Svatováclavská aukce

Dobročinná aukce výtvarných děl, jejíž výtěžek podpoří činnost spolku Múzy dětem, který spolupracuje s dětskými domovy po celé České republice. Múzy dětem, to jsou umělci nejrůznějších zaměření, kteří jezdí za dětmi do domovů a formou hravých dílen je zapojují do různých akcí, které odhalují a podporují jejich talent a vlohy a rozšiřují jejich povědomí o světě za branami domova. Vedle rozvoje kreativity se tak u sociálně hendikepovaných dětí sebevědomí a v důsledku snižuje riziko jejich sociálního vyloučení a konfliktů se zákonem. V rámci ČR spolek Múzy dětem spolupracuje s více než 80 dětskými domovy a diagnostickými ústavy ze všech krajů České republiky. Dobročinné aukce pořádají Múzy dětem pravidelně v galerii PORTHEIMKA na pražském Smíchově, letos podruhé i online formou v Aukční síni Vltavín. Letošní aukce nabízí 145 různorodých děl, od drobných kreseb a grafik až po velkoformátové fotografie a plátna. Většinu děl věnovali Múzám dětem přímo jejich autoři, nebo se jedná o dary podporovatelů spolku.
K prodejní ceně se NEBUDE PŘIPOČÍTÁVAT AUKČNÍ PŘIRÁŽKA

SEZNAM AUTORŮ

Instagram

Facebook