Jaroslav Veris (Zamazal)

(1900-1983)

žák prof. J. Preislera, V. Nechleby a K. Krattnera na AVU v Praze, F. Kupky na Akademii Julienne v Paříži; malíř; vlastním jménem Jaroslav Zamazal; pracoval v dílnách kopistů v pařížském Louvru, specializoval se na práce starých mistrů a malbu 19. století; byl figuralista, portrétista a krajinář, příležitostně abstraktní umělec; pracoval způsobem starých mistrů, napodoboval i dobovou patinu obrazů; většina krajin a městských vedut (Francie, Posázaví) prozrazuje vliv impresionismu, v portrétech a zátiších se inspirace starými mistry kloubí s malbou čistých linií, oblé a vyhlazené modelace; od 40. let byl poznamenám surrealismem, věnoval se knižním ilustracím (Jan Grmela: Rozkošnice, Praha 1934; Věra Bajnarová: Dlaně pod očima, Praha 1947) a vlastní literární tvorbě (eseje Monsieur Melmoth, Paříž 1930; U Boudellova katafalku, Paříž 1930; Pod Pyrenejemi, Praha 1931 ad.); experimentoval s litým materiálem na podložku (např. asfaltem), dekalkem rozmazávaným po tiskové matrici; v 70. letech se zabýval i dřevěnou plastikou; scénograficky spolupracoval s Novým divadlem Oldřicha Nového v Praze, Divadlem Karlín tamtéž (mj. 1953, scéna a kostýmy F. Hervé: Mamzelle Nitouche) a divadly v Plzni, Olomouci, Brně, Opavě, Teplicích a Praze; kresby uveřejňoval v tisku (Paris Soir); bratr malíře Josefa Zamazala; zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze, Městského muzea v Hradci Králové, Městského muzea v Litomyšli, GVU v Ostravě, KGVU ve Zlíně, MG v Brně, Muzea umění v Olomouci, Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2008)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook