Ladislav Šíma

(1885-1956)

žák prof. V. Bukovace, B. Roubalíka a F. Thieleho na AVU v Praze, člen SVU Mánes; malíř, pedagog; působil jako středoškolský profesor v Plzni a Benešově; ve volné tvorbě se věnoval malbě figurální a krajinomalbě, náměty čerpal i z italských válečných bojišť v 1. světové válce; zpočátku významnou roli hrála symbolika, tlumený kolorit a zklidněný rukopis, později se obrací k přírodě, barvy se stávají zářivějšími a veselejšími; přispíval např. do Uměleckého měsíčníku, Volných směrů; vystavoval s SVÚ Mánes doma i v zahraničí (Bern, Lausanne, Paříž, Stockholm, Benátky, Praha, Hradec Králové); jeho práce byly vystaveny např. v letohrádku Hvězda v Praze; zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze, OG v Liberci a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook