Jiří Trnka

(1912-1969)

vyučen loutkářství u J. Skupy v Plzni, žák J. Bendy na UMPRUM v Praze; malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, výtvarník loutek, scénograf, scénárista a režisér animovaných filmů, sochař, pedagog; ve 20. a 30. letech spolupracoval jako návrhář kulis a scénograf s loutkovým divadlem J. Skupy v Plzni a jako kreslíř a ilustrátor s nakladatelstvím Melantrich, 1936-1937 vedl vlastní loutkové Dřevěné divadlo v Praze, během 40. let navrhoval scény, kostýmy a kulisy pro pražská divadla, vytvářel animované filmy a dřevěné loutky včetně kostýmů a veškerých doplňků; realizoval tradiční pohádkové a autorské loutky pro děti; vytvořil pro J. Skupu postavičku Máničky, byl designérem hraček pro Hamiro v Rokycanech; věnoval se dále knižní i časopisecké ilustraci, kresbě, volné a knižní grafice, typografii, malbě, drobné dřevěné polychromované plastice (např. sv. Jiří, Podzim, Prales, Herečka, Barometr, Jaro, Pseudolus), divadelnímu výtvarnictví (kostýmy, rekvizity, scénografie, spolupráce s režisérem J. Frejkou v ND Praha od 1939), designu nábytku, bytových doplňků, gobelínů (1964 pro zasedací síň radnice v Plzni) a výstavních instalací; byl autorem více než tisíce loutek, stovky hraček a ilustrací, desítek scénických výprav, sedmi autorských a dvaceti loutkových filmů (z toho pět celovečerních a pět středometrážních); dominantním rysem v loutkářství bylo vyjádření charakteru postavy, v ilustraci navíc bohatá kompozice a lyričnost, v divadelních pracích kladl důraz na zasazení pódia, romantické kulisy a stylizované rekvizity; řada jím ilustrovaných knih byla několikrát vydána v různých jazykových mutacích; ve volné malířské a kreslířské tvorbě se zaměřil na portrét, pohádkové figury, prostředí divadla nebo cirkusu, krajinu, květinová a předmětová zátiší, v grafice čerpal z literatury (Sen noci svatojánské); vyjadřoval se nejrůznějšími výtvarnými technikami; své představy krásy a harmonie zakotvil v obrazovém triptychu Český Betlém (1943); spoluzakladatel tradice českého animovaného filmu a filmového studia Bratři v triku v Praze (s H. Týrlovou a K. Zemanem, 1945), později vlastního filmového studia; ve filmové tvorbě spolupracoval s B. Pojarem, S. Látalem a J. Brdečkou, také s předními českými výtvarníky (F. Tichý, K. Lhoták, J. Lada); pedagog VŠUP v Praze (1969-1969); zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, Českého filmového ústavu v Praze, GVU v Ostravě, GVU v Olomouci, KGVU v Hradci Králové, SGVU v Litoměřicích, GBR v Lounech, Západočeské galerii v Plzni, MG v Brně, GVU v Roudnici nad Labem, OG v Liberci, Východočeské galerie v Pardubicích, ve stálé expozici animovaného filmu na zámku Kratochvíle u Netolic a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

SEZNAM AUTORŮ

 • Jiří Trnka

  (1912-1969)

  Dívky

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.250 €)

  Ukončení prvního podání: 28. 05. 2020 15:00

  pastel, křída, papír, 29 x 23 cm, sign. PD J Trnka, rám, Národní umělec Jiří Trnka patří neodmyslitelně k pilířům české ilustrace. Velice inspirativní pro něj bylo setkání s Jiřím Skupou, s nímž se Trnka seznámil při studiích na Plzeňské reálce a pod jehož vedením získal základy pro svoji pozdější v…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.250 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 CZK

Facebook