Václav Štětka

(1893-1982)

studoval malbu ve speciálce prof. V. Hynaise, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, profesura kreslení na ČVUT tamtéž, člen Sdružení jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích; malíř, grafik, pedagog; zaměřoval se na malbu květinových zátiší, žánrové výjevy a krajinu jižních Čech, portrétoval významné osobnosti, věnoval se volné grafice; ilustroval knihu L. Stehlíka Dvě krajanské tváře, zhotovil loutky a dekorace pro loutkové divadlo a školu v Kunžaku; byl středoškolským profesorem (1922 - 1943); samostatně vystavoval v Městském muzeu ve Vodňanech; zastoupen ve sbírkách AJG v Hluboké nad Vltavou, Městského muzea a galerie ve Vodňanech, Městského muzea v Českých Budějovicích a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook