Karel Teissig

(1925-2000)

studium na soukromé škole V. Sychry v Mánesu, žák prof. V. Nechleby na AVU v Praze, studium na Royal Académie des Beaux Arts v Bruselu, předseda Klubu ilustrátorů dětské knihy, člen skupiny Etapa; malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce plakátů; zaměřoval se na plakátovou tvorbu, drobnou a užitou grafiku a kresbu; techniky v ilustracích často kombinoval (škrábaná technika v nitrolaku, domalovávaná koláž, pastel, kvaš, monotyp); ve volné tvorbě se věnoval malbě zátiší, figurálních kompozic a portrétů; domácí i zahraniční uznání získala předevsím tvorba divadelních a filmových plakátů vytvářených ponejvíce technikou koláže s malbou (vytvořil jich asi 120); graficky redikoval v 60. letech časopis 100+1 zahraničních zajímavostí (s M. Kopřivou); jako ilustrátor spolupracoval s nakladatelstvími Artia, Melantrich, Odeon, Práce, Vyšehrad, Mladé letá ad.; ilustracemi doprovodil autorskou publikaci Prague - Prag (1979, 1993); odborně publikoval (1982 - O kresbě. 1986, 1990 - Techniky kresby), o výtvarném umění publikoval v časopisech Listy, Zlatý máj, Bar et Man ad.; zastoupen ve sbírkách PNP, NG, GHMP v Praze, MG v Brně, GVU v Havlíčkově Brodě, Stedelijkmuseum v Amsterdamu, Museum für Gestalltung v Curychu, Library of Congress Washington, Stadtmuseum v Mnichově, Muzeích plakátu v Lahti, Varšavě, Paříži a Fort Collins v Colloradu a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook