Ladislav Čepelák

(1924-2000)

žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze; malíř, grafik, ilustrátor; byl asistentem profesora Silovského, 1964 pověřen vedením grafické dílny, 1967 jmenován docentem pro obor grafiky, 1987 profesorem; 1990 vrátil tituly zasloužilý učitel a zasloužilý umělec; své grafické listy často řadí do cyklů, které vznikají i řadu let; využívá několika kreslířských technik, téměř vždy v černobílém provedení; v grafice dává přednost hlubotiskovým technikám; v začátcích to byl čárový lept, později akvatinta, v posledním období mezzotinta; je jedním z autorů, kteří si své listy sami tisknou; první grafika pochází z roku 1948; upoutal na sebe pozornost cyklem Veltruský park (1949-1951); dalším cyklem jsou Krajiny z Povltaví (1952-1955); strukturální pojetí představuje cyklus Slánská krajina (1961-1963); v polovině šedesátých let vznikly dva soubory obloh (1964-1966), zaměřených na atmosférické proměny přífrody; v téže době vznikl krajinářský cyklus Tání (1964-1965), jehož listy jsou tištěny ze silně zaleptaných desek; vedle monumentálního pojetí krajiny jsou tu i komorní soubory, např. Pavučiny (1963-1966); výrazným motivem posledních let se stala motýlí křídla; dospívá k obecnějším pohledům na přírodu; nevyhýbá se ani ilustraci, literární díla doprovází jen volně, neilustruje děj, obsah (Ch. Bronteová - Jana Eyrová, 1967, V. Holan - Dokumenty, 1972); známé jsou i jeho monumentální realizace; za svého působení vychoval celou řadu mladých grafiků, kteří se k němu i po letech hlásí jako k člověku, který je seznámil dokonale se základy grafického řemesla; zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP Praha, soukromých sbírkách doma i v zahraničí Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

SEZNAM AUTORŮ

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Stařík

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 18. 12. 2023 17:19

  lept, 1954, 16,6 x 8 cm, sign. PD Čepelák, Antikvariát Dlážděná, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Zimní pole

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (500 €)

  Plánované ukončení: 07. 12. 2023 19:04

  akvatinta, 1992, 41 x 65 cm, sign. PD Čepelák 1992, č. 8/50, v soupisu pod č. 830, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 12.000 CZK (500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Brázdy

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 11.000 CZK (459 €)

  Plánované ukončení: 07. 12. 2023 19:05

  akvatinta, 1991, 35 x 49 cm, sign. PD Čepelák 1991, č. 11/100, v soupisu pod č. 740, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 11.000 CZK (459 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Okno

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (500 €)

  Plánované ukončení: 07. 12. 2023 19:06

  akvatinta, 1991, 65 x 45 cm, sign. PD Čepelák 1991, č. 3/50, v soupisu pod č. 774, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 12.000 CZK (500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Zimní pole

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (500 €)

  Plánované ukončení: 07. 12. 2023 19:07

  akvatinta, 1992, 45 x 64 cm, sign. PD Čepelák 1992, č. 10/50, Ladislav Čepelák byl zejména grafikem a kreslířem, vystudoval AVU u prof. Rady, Silovského, Nechleby a Želivského. Byl rovněž členem SČUG Hollar a Tvůrčí skupiny Říjen, která byla jednou z uměleckých skupin, založených po roce 1950. V gra…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Slézy č. 711

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (417 €)

  Plánované ukončení: 07. 12. 2023 20:32

  akvatinta, 1990, 32 x 49 cm, sign. PD Čepelák 1990, č. 10/100, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 10.000 CZK (417 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Sněhová skvrna

  Položka č.: 94

  Vyvolávací cena: 11.000 CZK (459 €)

  Plánované ukončení: 07. 12. 2023 20:33

  lept, 1992, 39 x 49 cm, sign. PD Čepelák 1992, č. 8/50, v soupisu pod č. 798, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 11.000 CZK (459 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Starý muž

  Položka č.: 433

  Vyvolávací cena: 800 CZK (34 €)

  Plánované ukončení: 15. 12. 2023 09:44

  lept, 8,2 x 4,3 cm, sign. PD Čepelák, č. 11/12, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 800 CZK (34 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook