Detail díla

Ota Janeček (1919-1996)

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného na FAPS ČVUT v Praze, prof. J. Nováka na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes, SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; je charakteristickým představitelm tzv. generace druhé světové války; svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky (dřevořez, linoryt, suchá jehla, litografie, měkký kryt, kombinovaná technika, barevná akvatinta, serigrafie), knižní ilustrace i do užité tvorby (známková tvorba, knižní tvorba aj.); zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem; základním inspiračním zdrojem mu byla příroda, rozhodující lyrický prožitek; počátkem čtyřicátých let reagoval na tvorbu A. Modiglianiho, od 1943 byl ovlivněn kubismem; počátkem padesátých let se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté také obrazové cykly Stromů a Zimních zahrad, následně téma Města; šedesátá léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, podobenství mikrosvěta v cyklech Organismy, v letech 1964 - 1966 dominující lidská postava v rozsáhlém cyklu Ecce homo; v sedmdesátých letech cyklus Terče, později cyklus Organismus v přírodě, Slunce a země, Zdroje života; v malířské tvorbě se objevuje od sedmdesátých let ikonografický symbol - vejce; velmi často vejce spočívá v měkké trávě; poslední období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou; účastnil se společných výstav v Burianově D 41, účastnil se zlínských salonů, jako host vystavoval s UB v Praze; 1945, 1946 a 1956 pobýval v Paříži; za pobytu španělských malířů pařížské školy v Československu byl v trvalém kontaktu se španělskými umělci; 1948 pracoval v dílně Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde vytvořil řadu keramických děl a textilií; jeho kresby doprovázely sbírky veršů F. Halase, V. Nezvala, J. Seiferta, J. Hory i díla klasiků W. Shakespeara, O. Wilda, D. Diderota, G. Flauberta, Voltaira i J. Nerudy, B. Němcové a dalších; intenzivní ilustrátorská práce (ilustroval přes sto knížek) vyústila ve výzdobu Slabikáře; spolupracoval na filmech (Vlčí jáma, Probuzení, Romeo, Julie a tma atd.); autor řady československých známek; svými díly je zastoupen v NG Praha, Památníku národního písemnictví v Praze, UPM Praha, v Tatte Gallery Londýn, v Národní knihovně v Paříži, Mc Nay Institute v San Antonio v USA, v Galerii d'art v Antverpách, v Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts v Japonsku, v National Gallery of Wales, Cardiff, v krajských a oblastních galeriích u nás a v soukromých sbírkách po celém světě (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

Žena v šátku

olej, plátno, 1943, 42 x 47,4 cm, sign. na zadní straně Janeček 43, rám, na zadní straně popsáno autorem, číslo katalogu 307, Olejomalbu se ženou v šátku malíř vytvořil rok po odchodu z Uměleckoprůmyslové školy. Umělcův výraz značí návrat k expresionismu, ve kterém tvořil v počátcích. Zvláštní zastřené ladění barev a použití tradiční červené barvy, která mnohokrát v plátnech tvoří ostrý bod nebo plochu, navíc odkazuje ke kubismu. Žena, stojící kontrastně před světlou stěnou, vyzařuje celkovou unavenost z doby. Je oděná po vzoru Panny Marie, která bývá typicky zobrazována s šátkem modré barvy, symbolizující nebesa, a oděná v červeném plášti, jež je zase odkazem ke Kristově prolité krvi. Křesťanská témata se ve 20. století již od sklonku druhé světové války objevovala velmi často a mezi nejoblíbenější patřila vyobrazení jako Golgota, Ecce homo nebo Betlém. I ateistickým autorům tato vyobrazení přinášela určitý druh terapeutického vyrovnání se s těžkou životní pravdou nebo složitou situací. Zašedlý obličej, jehož rysy se od čela postupně ztrácejí a mizí ve zvláštním oparu, ilustrují, spolu s dělivým rukopisem plošného stylu, vnitřní napětí zobrazené osoby. Žena na obraze je tudíž mnoha významovou, vrstevnatou figurou vyjadřující úděl matky, ale i člověka frustrovaného specifiky a hrůzami doby, ve které žije a které ho neustále obklopují.

Antikvariát Dlážděná

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

ID: 14

Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.143 €)

Ukončení prvního podání: 28. 05. 2020 15:00

Aktuální cena: 60.000 CZK (2.143 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 80 000 - 120 000 CZK

Zpět

Facebook