Detail díla

Ota Janeček (1919-1996)

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného na FAPS ČVUT v Praze, prof. J. Nováka na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes, SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; je charakteristickým představitelm tzv. generace druhé světové války; svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky (dřevořez, linoryt, suchá jehla, litografie, měkký kryt, kombinovaná technika, barevná akvatinta, serigrafie), knižní ilustrace i do užité tvorby (známková tvorba, knižní tvorba aj.); zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem; základním inspiračním zdrojem mu byla příroda, rozhodující lyrický prožitek; počátkem čtyřicátých let reagoval na tvorbu A. Modiglianiho, od 1943 byl ovlivněn kubismem; počátkem padesátých let se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté také obrazové cykly Stromů a Zimních zahrad, následně téma Města; šedesátá léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, podobenství mikrosvěta v cyklech Organismy, v letech 1964 - 1966 dominující lidská postava v rozsáhlém cyklu Ecce homo; v sedmdesátých letech cyklus Terče, později cyklus Organismus v přírodě, Slunce a země, Zdroje života; v malířské tvorbě se objevuje od sedmdesátých let ikonografický symbol - vejce; velmi často vejce spočívá v měkké trávě; poslední období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou; účastnil se společných výstav v Burianově D 41, účastnil se zlínských salonů, jako host vystavoval s UB v Praze; 1945, 1946 a 1956 pobýval v Paříži; za pobytu španělských malířů pařížské školy v Československu byl v trvalém kontaktu se španělskými umělci; 1948 pracoval v dílně Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde vytvořil řadu keramických děl a textilií; jeho kresby doprovázely sbírky veršů F. Halase, V. Nezvala, J. Seiferta, J. Hory i díla klasiků W. Shakespeara, O. Wilda, D. Diderota, G. Flauberta, Voltaira i J. Nerudy, B. Němcové a dalších; intenzivní ilustrátorská práce (ilustroval přes sto knížek) vyústila ve výzdobu Slabikáře; spolupracoval na filmech (Vlčí jáma, Probuzení, Romeo, Julie a tma atd.); autor řady československých známek; svými díly je zastoupen v NG Praha, Památníku národního písemnictví v Praze, UPM Praha, v Tatte Gallery Londýn, v Národní knihovně v Paříži, Mc Nay Institute v San Antonio v USA, v Galerii d'art v Antverpách, v Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts v Japonsku, v National Gallery of Wales, Cardiff, v krajských a oblastních galeriích u nás a v soukromých sbírkách po celém světě (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

Slunce, vejce, larva

olej, plátno, 1979, 100,5 x 82 cm, sign. LD Ota Janeček 1979, rám, na zadní straně popsáno autorem, číslo katalogu 2780, Ota Janeček, student kreslení u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného na Českém vysokém učení technickém, po uzavření školy za války pracoval v továrně na výrobu jízdních kol. Na sklonku války se mu podařilo vrátit se ke studiu. Docházel na Uměleckou průmyslovou školu, kterou ale nedokončil. Během aktivních let byl střídavě členem spolku Mánes a SČUG Hollar. Meziválečná a později válečná doba jej velmi poznamenala a v raných dílech se projevila ve stylu rozšířeného expresionismu a kolem roku 1943 také kubismu. V následujících letech si našel svůj vlastní výraz a tvořil osobitá díla, která se vyznačují poetickým stylem s dekorativními prvky, s místy až lidovou ornamentálností. Hlavním tématem se pro něj stává krajina, stejně jako dívčí akty, kde se téma odhaluje v eroticky splývavých linkách. Období 70. a 80. let se neslo ve znamení obratu k přírodě a vyjádření abstraktních dojmů z ní. V díle umělce často spatřujeme zasněné stylizace květin, zvířat, stromů a dalších přírodních prvků. Janečkův rozostřený rukopis je činí nedotknutelnými a navíc podtrhuje jejich křehkost, ve které umělce inspirovaly japonské dřevořezy. Symbolický obraz Slunce, vejce, larva spadá do zmíněných dvou dekád. Celá scéna je situována do podivného bezčasí, podtrhujícího symbolické sdělení. Prostorový plán sestává ze tří pater, kdy každé je charakterizováno působením jednoho ze symbolů. Zamlžená barevnost pater je od sebe oddělena pomocí jasné linky. Znaky slunce, vejce i larvy navozují u diváka silný dojem svou samotnou podstatou. Tato trojice je analogií životních sil a jejich počátků a je seřazena postupně dle umístění v univerzu. Největší prostor v ploše dostává kosmické vejce, obraz celosti tvůrčích sil, ze kterého vzešel celý svět. V mytologii je většinou stvořitelem živlů, popřípadě jen nebe a země. Proto je v alchymii nejdůležitějším symbolem pro velké alchymistické dílo. Pod vejcem leží larva, zárodek něčeho nového, nejasného, ale hmotného. Nad vším, co brzo nastane nebo vznikne, visí slunce. Vyzařuje teplo a je dárcem všeho života a podporovatelem nových začátků. Obraz nám poskytuje pohled na přerod, který se zřejmě brzy uskuteční, ale nese také poetický odkaz na slunce, které se obtiskuje do předmětů, na něž působí.

Antikvariát Dlážděná

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

ID: 16

Vyvolávací cena: 240.000 CZK (8.889 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 28. 05. 2020 15:00

Aktuální cena: 240.000 CZK (8.889 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 280 000 - 320 000 CZK

Zpět

Facebook