Detail díla

František Gross (1909-1985)

žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Skupiny 42, UB, SČUG Hollar a Radar; malíř, grafik; jeho dílo osciluje mezi konstrukcí a hrou; v konstruktivním smyslu zpracovával podněty kubismu, v polovině třicátých let tvořil imaginativní koláže, frotáže a stříhané rébusy, které vyústily v obrazy - objekty; organizovanou chaotičnost a pitoresknost podivných strojků učinil hlavním zdrojem své námětové oblasti; v roce 1937 namaloval oponu pro matiné Jaroslava Seiferta v D 38, zúčastňoval se výstav, které pořádal E. F. Burian; pro jeho další tvorbu byly určující znaky civilizace, periferie podnítila jeho úsilí o městskou krajinu; v poválečném období spojil linii se sytě barevnou plochou v monumentálně pojatých obrazech (Velký interiér, 1946), vznikají postavy - stroje; ve čtyřicátých letech zaujímá v jeho tvorbě významné místo grafika; v sedmdesátých letech maloval krajiny z okolí Nové Paky (Ždírecké údolí, Před bouří, 1975); zastoupen v NG Praha, GHMP, ČMVU Praha, MG Brno, MU Olomouc, GVU Litoměřice, GMU Hradec Králové, GVU Ostrava aj. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

Setkání u mlýna

olej, sololit, 1979, 20 x 30,3 cm, sign. PD F. Gross, rám, Tato práce je skvělým reprezentantem tvorby čelního představitele Skupiny 42 a spoluzakladatele skupiny Radar, Františka Grosse. Dílu nechybí nic z umělcova nezaměnitelného, hravého projevu, postaveného na plošnosti, který v sobě snoubí zájem o geometrii a fascinaci strojovou estetikou. V této malbě bravurně rozehrál komunikaci dvou „hlav – strojků“ umocněnou výraznou barevností.

žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Skupiny 42, UB, SČUG Hollar a Radar

ID: 21

Vyvolávací cena: 25.000 CZK (893 €)

Ukončení prvního podání: 28. 05. 2020 15:00

Aktuální cena: 27.000 CZK (965 €)

Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

Zpět

Facebook