Detail díla

Vojtěch Preissig (1873-1944)

Hrad na skále

akvatinta, 39 x 29,5 cm, sign. PD Vojt. Pressig, rám, dílo významného českého umělce doby secese a symbolismu, které demonstruje autorovu neobyčejnou citlivost pro grafické techniky barevného leptu a akvatinty. Preissigovu tvorbu provází celoživotní snaha vtisknout obrazu takovou formu, která by i prostému námětu dodala určitý poetický náboj. Vstřebáváním soudobých vizuálních impulsů z japonského umění, impresionismu či symbolismu postupně pronikal do secesních principů s novými pohledy do přírodního mystéria

žák prof. Ohmanna na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

ID: 7

Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.250 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 28. 05. 2020 15:00

Aktuální cena: 35.000 CZK (1.250 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Odhadní cena: 60 000 - 80 000 CZK

Zpět

Facebook