Detail díla

Jurij Jakovenko (1965)

Jurij Jakovenko, narozený v Bělorusku v roce 1965. V roce 1992 absolvoval Akademii umění v Minsku. Od roku 1994 je členem Běloruského uměleckého svazu a v roce 2001 začal vyučovat na Akademii umění v Minsku. Životopis Jurije Jakovenka odráží historické zvláštnosti své dynamiky, mobility, komunikativnosti a zároveň oddanosti rodné zemi. Narodil se v roce 1965 v Rusku, vyrůstal v Běloruském Grodně, studoval v Minsku a poté se vrátil do Grodného, aby zde žil a pracoval. Nebyl původně Běloruskem, stal se jím podle charakteru, světového náhledu, duše a vždy zdůrazňoval svoji příslušnost k běloruské kultuře. Volba povolání nebyla pro Jakovenka problém, protože atmosféra tvůrčí práce byla vždy přítomná v jeho rodině: dědeček, strýček a otec měli rádi kresbu. Když mu bylo čtrnáct, přesně věděl, že umění je pro něj přesně grafikou. Jurij absolvoval Běloruskou akademii umění. Toto vzdělání bylo klasické, vědomě tvořilo budoucího umělce, vytvořilo základ profesionality, pomáhalo vyjádřit individualitu. První výstava v roce 1988, kdy byly díla studenta prezentovány na republikové úrovni, lze považovat za začátek tvůrčí biografie Jakovenka. Umělecká rozlišovací způsobilost tohoto umělce byla formována postupně: problém individuality pro něj je problémem tvůrčího růstu, nepřetržitého hledání a přicházejícího nad sebou. Po vyzkoušení různých grafických materiálů a technik si umělec zvolil pro sebe velmi náročné techniky leptání, mezzotintua aquatintu. Jurij Jakovenko je velmi intelektuální a sofistikovaný umělec. Rád vytváří řadu grafik spojených s osobně významnými tématy: "Souostroví", "Znamení", "Alchymie", "Run y". Přitahuje ho minulost a mytologie, kde hledá hodnoty harmonické s jeho světovou vizí. Různé historické kulturní jevy různých kultur, epoch a civilizací vyvolávají vytvářením obrazů jeho vlastní svět. Umělec pevně kombinuje kulturní znaky, symboly a mýty a svým vlastním vnímáním vytváří svůj charakteristický svět. Různé umělecké tradice se nacházejí v tvůrčí tvorbě Jakovenka, což ztěžuje jeho odkázání na určitý trend současného umění. Jeho práce souvisí s evropskými středověkými miniaturami a mystikou Hieronyma Bosche, surrealismem a symbolismem, národními tradicemi sarmatského portrétu a historismu. Nejjednodušší je spojit jeho práci s postmodernismem, i když tento jednotný pojem neodráží jeho podstatu. Umělec je tak originální, že zatím není možné najít správnou definici. Spojením nejlepších národních a evropských kulturních tradic vytváří grafika Jurije Jakovenka obraz současného běloruského umění.

Orestes

bibliofilie se šesti původními grafikami, 2013, 47,3 x 34,5 cm, vše sign. DU Jurij Jakovenko, vázáno v kůži, formát grafik 24,5 x 19,5, vydalo Xotaris Art Forum v Athénách v roce 2013, autoři Christos Giannakos (text) a Jurij Jakovenko (grafika) zde čerpali inspiraci z antického řeckého tragického básníka Aischyla, text v řečtině, angličtině, němčině, ruštině a čínštině, vytříbený grafický styl Jurije Jakovenka kombinuje lept s akvatintou s použitím autotypické mřížky

Antikvariát Dlážděná

ID: 6

Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.072 €)

Ukončení prvního podání: 17. 06. 2020 15:00

Aktuální cena: 30.000 CZK (1.072 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook