Detail díla

Jaroslav Grus (1891-1983)

žák prof. H. Schwaigera na AVU v Praze, zakládající člen Skupiny 58, předseda SČVU; malíř; v začátcích tvorby byl ovlivněn impresionismem, poté pod vlivem malířů UB, zvláště Rabase; v Jugoslávii strávil válečná léta, po návratu často cestoval, rozhodující vliv měla cesta do Francie; po krátké epizodě neoklasicismu a sociálního umění dospěl k vlastnímu pojetí fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné plochy a linie; po válce se jeho metoda podřídila kresebnému základu, nabyla na popisnosti a začala se zajímat o technickou stránku krajiny (silnice, dráty elektrických vedení, silniční značky apod.); přispěl k rozvinutí socrealistické krajinomalby, byl nositelem řady vyznamenání; od 1977 stálá expozice v Galerii J. Gruse v Pardubicích (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

Město

olej, plátno, 61 x 88,5 cm, rám, vzadu razítko Národní galerie. Autor byl známým malířem, který v letech 1907-1912 vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u H. Schweigera. Nabízené dílo je hezkou ukázkou jeho lyrické barevnosti., plátno protrženo cca 1 cm

Provenience: Aukce Dorotheum 2014

žák prof. H. Schwaigera na AVU v Praze, zakládající člen Skupiny 58, předseda SČVU

ID: 110

Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.459 €)

Ukončení prvního podání: 15. 06. 2023 15:00

Aktuální cena: 35.000 CZK (1.459 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Instagram

Facebook