Detail díla

Tomáš Hřivnáč (1959)

studium SUPŠ v Praze; malíř, grafik; věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché jehle; stejně tak se vysloví často v lehkém akvarelu a společným jmenovatelem prací je smysl pro kresbu a její možnosti; jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří; grafické listy jsou jakoby záznamem okamžiků, v nichž se projeví záblesk akce, situace, gesta; i samotné názvy děl naznačují okamžitost a torzovitost situací (Naposled, Uhýbat, Stranou, Mimo aj.); směrem k abstraktnosti míří jeho grafiky tam, kde opouští i tvář a konkrétnost osobnosti, aby zbyla jen linka, tvar a tomu odpovídající napětí (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

Čtyři jezdci apokalypsy

suchá jehla, akvatinta, 2022, 59 x 79,3 cm, sign. PD Tomáš Hřivnáč 2022, e. a. , dole uprostřed slepotisková značka papíru, nepatrně naražený levý dolní roh papíru

studium na SUPŠ v Praze

ID: 165

Vyvolávací cena: 7.500 CZK (313 €)

Ukončení prvního podání: 15. 06. 2023 15:00

Aktuální cena: 7.500 CZK (313 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Instagram

Facebook